Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8

Dự báo cả năm tăng trưởng 5,8%

Trong 2 ngày 27 và 28-8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8-2014. Phiên họp lần này Chính phủ đề cập nhiều nội dung quan trọng.

Trong 2 ngày 27 và 28-8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8-2014. Phiên họp lần này Chính phủ đề cập nhiều nội dung quan trọng.

Trong phiên họp lần này, Chính phủ nghe báo cáo và tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 2-1-2014 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; phương án phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ. Chính phủ cũng thảo luận về cơ chế ưu đãi đối với cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ đặc biệt; cơ chế thí điểm giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học công lập; đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư trình bày tại phiên họp, tình hình kinh tế - xã hội trong 8 tháng tiếp tục đà phục hồi, có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Tăng trưởng của hầu hết các ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế đều có cải thiện, sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục phục hồi với tốc độ cao hơn so với cùng kỳ năm trước; sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản phát triển tốt; lĩnh vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng khá cao.

Xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và có xuất siêu; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; giá cả thị trường khá ổn định; an sinh xã hội được đảm bảo. Tăng trưởng GDP 9 tháng ước đạt 5,54%. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn; kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc; tổng cầu tăng chậm, tăng trưởng tín dụng thấp, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn khó khăn; xử lý nợ xấu còn chậm so với yêu cầu.

Dự báo cả năm tăng trưởng 5,8% ảnh 2Các Bộ trưởng đã cam kết với tôi, còn các Bộ trưởng khác tiếp tục rà soát và mạnh dạn cắt giảm thủ tục. Đây là môi trường đầu tư, đây là sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Dự báo cả năm tăng trưởng 5,8% ảnh 3

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ thảo luận các biện pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; tái cơ cấu nền kinh tế; cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân đầu tư, kinh doanh.

Thủ tướng cho rằng, 8 tháng năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đồng đều trên các mặt; nền tảng kinh tế vĩ mô ngày một ổn định vững chắc; tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, dự báo cả năm tăng trưởng 5,8%. Trong 14 chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2014, dự kiến có 12 chỉ tiêu đạt và vượt. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực phấn đấu để đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, tạo nền tảng cho tăng trưởng cao hơn trong năm 2015 và những năm sau.

Trong 4 tháng còn lại của năm 2014, Chính phủ tiếp tục kiên định mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Chính phủ tập trung thảo luận 4 nội dung chủ yếu. Thứ nhất, tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng trong cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cả năm là 5,8%.

Trong nhiều giải pháp tháo gỡ, Thủ tướng đề nghị tập trung thảo luận giải pháp tăng tổng cầu của nền kinh tế, trong đó chú ý vào việc tăng dư nợ tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, giải quyết nợ xấu; tăng giải ngân đầu tư và chống hàng giả, hàng lậu để bảo vệ và thúc đẩy cho sản xuất trong nước.

Nội dung thứ hai Thủ tướng yêu cầu thảo luận là tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu ngân hàng thương mại và tái cơ cấu nông nghiệp. Về tái cơ cấu đầu tư công, Thủ tướng cho biết đã có một bước tiến dài song cần tiếp tục thúc đẩy để đầu tư công thực sự hiệu quả, khắc phục dàn trải, chống thất thoát, lãng phí. Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng yêu cầu một tinh thần quyết liệt, cụ thể, chặt chẽ trong chỉ đạo của các bộ trưởng.

Về tái cơ cấu ngân hàng thương mại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu triển khai với tinh thần dứt khoát, dứt điểm trong việc tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém gắn với giải quyết nợ xấu. Theo Thủ tướng, cần kiên quyết thực hiện tái cơ cấu ngân hàng vì an toàn của hệ thống, vì lợi ích của người dân. Dứt khoát các ngân hàng yếu kém phải kiểm soát chặt chẽ, cần thiết thì sáp nhập, giải thể theo đúng pháp luật.

Về cải cách hành chính. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho đây là một giải pháp ít tốn kém, trong tầm tay của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, đồng thời tạo ra động lực để thúc đẩy sản xuất, đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. “Từ nay đến cuối năm 2014 và năm 2015, thủ tục hải quan giảm 1 nửa số giờ; thuế giảm từ khoảng 500 giờ xuống 200 giờ; thủ tục bảo hiểm từ hơn 300 giờ xuống dưới 100 giờ. Thủ tục đầu tư, xây dựng, tiếp cận đất đai, tiếp cận điện giảm từ 1/3 đến 1 nửa thời gian so với hiện nay” .

Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận các giải pháp, biện pháp nhằm đạt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP cao hơn năm 2014, khoảng 6-6,2% theo tính toán và đề xuất của Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

Các tin khác