Du lịch phục hồi, doanh nghiệp lữ hành lập mới tăng nhanh

(ĐTTCO) - Năm 2023, thị trường du lịch trong nước đã tăng thêm 1.175 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, 3.709 hướng dẫn viên và khoảng 3.000 cơ sở lưu trú du lịch so với năm 2022.

Du lịch phục hồi, doanh nghiệp lữ hành lập mới tăng nhanh

Cụ thể, số doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã thẩm định trong năm 2023 là 1.400 hồ sơ, gồm: cấp mới, cấp đổi và rút giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho các doanh nghiệp (tăng 309 hồ sơ so với năm 2022). Trong đó, cấp mới 1.001 giấy phép, cấp đổi 309 giấy phép, cấp lại 5 giấy phép và thu hồi 85 giấy phép.

Tính đến hết năm 2023, cả nước có 4.069 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, tăng thêm 1.175 doanh nghiệp so với năm 2022. Trong tổng số 4.069 doanh nghiệp có 1.276 doanh nghiệp cổ phần, 38 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 2.749 công ty TNHH và 6 doanh nghiệp tư nhân.

Về cơ sở lưu trú du lịch, năm 2023, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã ban hành 164 quyết định công nhận xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn từ 4-5 sao (tăng 97 quyết định so với năm 2022), trong đó thẩm định mới cho 54 cơ sở và thẩm định lại 110 cơ sở.

Đến hết năm 2023, cả nước có 38.000 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 780.000 buồng, tăng 3.000 cơ sở so với năm 2022. Có 247 cơ sở lưu trú du lịch hạng 5 sao với 80.896 buồng (tăng 26 cơ sở với 6.579 buồng) và 368 cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 sao với 50.716 buồng (tăng 28 cơ sở với 5.014 buồng).

Về hướng dẫn viên du lịch, năm 2023 Sở VHTTDL/Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã cấp 6.069 thẻ hướng dẫn viên, trong đó cấp mới 2.211 thẻ, cấp đổi 3.821 thẻ và cấp lại 37 thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Cả nước hiện có 37.397 hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ (tăng 3.709 hướng dẫn viên so với năm 2022), trong đó có 21.642 hướng dẫn viên quốc tế, 13.881 hướng dẫn viên nội địa và 1.874 hướng dẫn viên tại điểm.

Các tin khác