Giải ngân đầu tư công mới đạt 32,6% kế hoạch

(ĐTTCO)-Giải ngân vốn đầu tư công sau gần nửa năm mới đạt 32,6% kế hoạch với những điểm khó xuất phát từ việc chậm giải phóng mặt bằng và sự chậm trễ của chính quyền địa phương.

(ĐTTCO)-Giải ngân vốn đầu tư công sau gần nửa năm mới đạt 32,6% kế hoạch với những điểm khó xuất phát từ việc chậm giải phóng mặt bằng và sự chậm trễ của chính quyền địa phương.

 

Đây là nội dung vừa được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thẳng thắn chỉ ra trong phiên họp Chính phủ tổ chức ngày 30/6.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, tính tới 29/6, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được 53/56 báo cáo của các bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh thành về giải ngân vốn đầu tư công.

Vốn giải ngân theo Bộ trưởng theo báo cáo đạt 81.876 tỷ đồng, bằng 32,6% kế hoạch cả năm. Tiến độ này theo ông cũng tương đương với cùng kỳ năm ngoái.

Vấn đề khó được Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu lên là một số bộ, ngành Trung ương, địa phương chậm thông báo, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công. Thực tế, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia hiện mới giao tổng số vốn mà chưa có danh mục giải ngân cụ thể cũng khiến một số chương trình chưa thực hiện giải ngân được.

Một khó khăn khác theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư là công tác giải phóng mặt bằng. Điều này theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng một phần bởi chính quyền các địa phương chưa vào cuộc chỉ đạo khiến việc giải phóng mặt bằng chậm tiến độ.

Qua đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Cụ thể, dự thảo nghị quyết đưa ra có thể cho phép các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, các dự án kiên cố hóa trường lớp,... được phép bố trí vốn kế hoạch năm 2016 sau khi hoàn thành thủ tục mà không cần phải có quyết định đầu tư trước 31/3.

Ngoài ra, một số dự án theo kiến nghị có thể thực hiện thủ tục rút gọn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án.

Các tin khác