Góc nhìn chuyên gia: Lao vào cuộc chơi vàng, người dân đang ôm rủi ro

(ĐTTCO) - Lao vào cuộc chơi vàng, người dân đang ôm rủi ro. Đây chính là tiêu điểm trong bản tin Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia của Báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. 

Các tin khác