Hòa Bình sẽ thoái vốn ở các dự bán bất động sản không hiệu quả, lên kế hoạch lợi nhuận tăng hơn 180%

(ĐTTCO) - ĐHCĐ thường niên 2021 của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với tất cả nội dung trong tờ trình đều được cổ đông thông qua với tỷ lệ rất cao.

6 tháng đầu năm 2021, HBC trúng thầu hơn 9.400 tỷ đồng.
6 tháng đầu năm 2021, HBC trúng thầu hơn 9.400 tỷ đồng.
Năm 2020, doanh thu thuần của HBC đạt 11.224,7 tỷ đồng, tương đương 89,8% so với kế hoạch và giảm 39,7% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm đến gần 80% so với năm 2019 và chỉ đạt hơn 69% kế hoạch năm, tương đương 86,3 tỷ đồng.

Năm 2021, dù nửa đầu năm ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, HBC đặt mục tiêu doanh thu tăng 20,3% so với năm trước, đạt 13.500 tỷ đồng. Giá trị trúng thầu cần đạt năm nay là 14.000 tỷ đồng. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế tăng đến 180,9%, đạt 235 tỷ đồng. Giá trị trúng thầu cần đạt là 14.000 tỷ đồng. Công ty trình phương án trả cổ tức 5% bằng CP hoặc tiền mặt. 

Tính đến tháng 6-2021, HBC đã đạt giá trị trúng thầu 9.408 tỷ đồng, tương ứng 67% kế hoạch cả năm. Ban lãnh đạo HBC nhận định trong nửa cuối năm, công ty có thể vượt kế hoạch trúng thuầ 14.000 tỷ đồng.
Đối với các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới, HBC sẽ có phương án triển khai cụ thể từng dự án, có thể tăng hoặc giảm tỷ lệ tham gia các dự án bất động sản hiện hữu. Đồng thời thực hiện thêm một số dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới.
Hòa Bình sẽ thoái vốn ở các dự bán bất động sản không hiệu quả, lên kế hoạch lợi nhuận tăng hơn 180% ảnh 1 Kết quả kinh doan của HBC trong các năm từ 2015-2020 và kế hoạch đặt ra năm 2021. Nguồn: HBC
Trước đó, HĐQT của HBC đã thông qua chủ trương thoái vốn các dự án đầu tư địa ốc trong nước hoặc các công ty thành viên kinh doanh không hiệu quả, nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cho kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, bao gồm xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, hạ tầng trong nước và đầu tư phát triển ra thị trường nước ngoài.
Trong năm nay, HĐQT hy vọng việc thoái vốn có thể thu về 500-800 tỷ đồng, và sẽ tiếp tục thu hồi vốn các dự án bất động sản trong năm 2022.
HĐQT cũng trình phương án phát hành chứng khoán bao gồm trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu với tổng giá trị không vượt quá 2.000 tỷ đồng, nhằm tăng vốn kinh doanh.

Đại hội cũng đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Đặng Hồng Anh. Đồng thời, bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ mới 2021-2024 gồm 3 thành viên: ông Nguyễn Tường Bảo, ông Nguyễn Công Phú và ông Dương Văn Hùng.

Các tin khác