Hoãn 75 dự án giao thông do thiếu vốn

Bộ GT-VT cho biết, trong những tháng đầu năm 2011 đã có 75 dự án, tiểu dự án sử dụng nguồn vốn trong nước của ngành GT-VT phải đình hoãn, với tổng số vốn lên tới 1.422 tỷ đồng.

Bộ GT-VT cho biết, trong những tháng đầu năm 2011 đã có 75 dự án, tiểu dự án sử dụng nguồn vốn trong nước của ngành GT-VT phải đình hoãn, với tổng số vốn lên tới 1.422 tỷ đồng.

Dẫu vậy, mới đây Bộ GT-VT vẫn phải báo cáo Thủ tướng bổ sung 6.800 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ để bảo đảm tiến độ hoàn thành các công trình cấp bách, quan trọng trong năm 2011 theo kế hoạch.

Bộ trưởng Bộ GT-VT cũng đã nhiều lần trực tiếp làm việc với Cao Bằng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Cà Mau... và kiểm tra hiện trường nhiều dự án như: mở rộng Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, Hà Nội - Lào Cai, Láng - Hòa Lạc, Quản Lộ - Phụng Hiệp... để tháo gỡ vướng mắc, giảm bớt khó khăn cho các nhà thầu, với hy vọng đẩy nhanh tiến độ công trình.

Các tin khác