Hội nghị thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách

Sáng 17-7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách 6 tháng cuối năm 2013 với các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự.

Sáng 17-7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách 6 tháng cuối năm 2013 với các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thời gian qua công tác điều hành ngân sách Nhà nước (NSNN) đã quán triệt quan điểm chặt chẽ, tiết kiệm. Các Bộ, cơ quan Trung ương đã cơ bản hoàn thành việc phân bổ, giao dự toán NSNN năm 2013 đến các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách; các địa phương cũng đã hoàn thành việc quyết định dự toán NSNN năm 2013.

Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết nợ xấu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và dự toán thu NSNN; tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; tăng cường quản lý chi NSNN, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp, giữ bội chi NSNN theo quyết định của Quốc hội.

Công tác quản lý thu NSNN chặt chẽ, tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai nộp thuế, hoàn thuế; tăng cường kiểm tra, rà soát đối tượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, phát hiện kịp thời những trường hợp không đăng ký thuế để đưa vào diện quản lý; tổ chức thu đầy đủ, kịp thời vào NSNN đối với các khoản thuế và thu ngân sách năm 2012 được gia hạn sang năm 2013; tăng cường tổ chức thu hồi nợ đọng thuế, thanh tra kiểm tra thuế...

Trong 6 tháng cuối năm 2013, ngành Tài chính sẽ tập trung thực hiện xây dựng các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm năm 2013; tăng cường kiểm soát thị trường, quản lý giá cả; tích cực thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu; tiếp tục đẩy mạnh quá trình sắp xếp cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và đổi mới cơ chế tài chính đối với lĩnh vực sự nghiệp công; tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường tài chính và hoạt động của các định chế tài chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các tin khác