HoREA đề nghị cho phép nhà đầu tư được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở

(ĐTTCO)-Theo đề xuất của HoREA, trường hợp nhà đầu tư sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại thì cần được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Góp ý cho dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi), Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, đề nghị cho phép nhà đầu tư được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất ở hay đất ở và đất khác, đất khác không phải là đất ở để thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định tại Điều 127 và Điều 122 dự thảo luật này.

Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu cho biết qua nghiên cứu, HoREA nhận thấy điểm b khoản 1 Điều 127 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định “Đối với trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại thì chỉ được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở.” Điều này nhằm chấm dứt ngay tình trạng một số nhà đầu tư tư nhân “mua gom, thâu tóm” đất đai để trục lợi hoặc chiếm hưởng không chính đáng “địa tô chênh lệch.”

Tuy nhiên, theo ông Châu, điểm b khoản 1 Điều 127 dự thảo luật cũng có mặt hạn chế do có thể dẫn đến hệ quả là trong khoảng 5-7 năm tới đây thị trường bất động sản nhà ở thương mại sẽ tiếp tục thiếu nguồn cung quỹ đất, dẫn đến thiếu nguồn cung nhà ở thương mại do tổ chức phát triển quỹ đất chưa thể phát triển quỹ đất; bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

"Mặt khác, quy định chỉ được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở cũng chưa thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/06/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng,” ông Châu nhấn mạnh.

Theo đó, HoREA đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 127 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng: “Đối với trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại thì được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác hoặc đất khác không phải là đất ở.”

Tương tự, khoản 6 Điều 127 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần được sửa đổi, bổ sung theo hướng: “Trường hợp để thực hiện dự án nhà ở thương mại thì phải đang có quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác hoặc đất khác không phải là đất ở.”

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngoài ra, để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, HoREA đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 122 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Cụ thể, việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại phải đáp ứng các điều kiện: “Người được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất có quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác hoặc đất khác không phải là đất ở.”

Trong trường hợp Quốc hội quyết định giữ nguyên nội dung khoản 6 Điều 127 dự thảo luật không bổ sung trường hợp nhà đầu tư đang có quyền sử dụng đất khác không phải là đất ở để thực hiện dự án nhà ở thương mại và không sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 122 (theo đề nghị của HoREA), ông Châu đề nghị cần bổ sung thêm khoản 16 (mới) Điều 259 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

“Đối với trường hợp tổ chức kinh tế đã nhận chuyển quyền sử dụng đất khác không phải là đất ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện dự án nhà ở thương mại, không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện dự án theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan,” ông Châu nêu khoản 16 (mới) Điều 259.

Ngoài ra, HoREA cũng đề nghị bổ sung khoản 8 Điều 4 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định về “người sử dụng đất” theo hướng “cá nhân nước ngoài trong thời gian được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở” để bảo đảm tính đồng bộ với khoản 7 Điều 4 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các điều luật có liên quan.

Các tin khác