Từ khóa: #KIDO’s Bakery

KDC sẽ đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm dầu ăn sang các nước trong khu vực

Lợi nhuận KDC tăng 27% nhờ nhu cầu tiêu dùng sau đại dịch

(ĐTTCO) - Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2022 của CTCP Tập đoàn KIDO (KDC) đạt 6.352 tỷ đồng, hoàn thành 45,4% kế hoạch năm, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 427 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 47,5% kế hoạch năm.