Kinh tế ghi nhận tín hiệu tích cực, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 215%

(ĐTTCO) - Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng đã xuất hiện những tín hiệu tích cực về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 6. 
Kinh tế ghi nhận tín hiệu tích cực, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 215%

Trong Báo cáo tổng hợp tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6-2023, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhận định tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 6 ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Theo đó, tháng 6-2023 có 13.904 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2022; 7.098 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 215% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung, trong 6 tháng đầu năm có hơn 113 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại thị trường. Bình quân mỗi tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Trong tháng 6-2023, cả nước có 12.333 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023 cũng ghi nhận khoảng 100 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trung bình mỗi tháng có 16,6 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

Con số này đã giảm so với mức bình quân doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong một tháng của giai đoạn 5 tháng đầu năm 2023 (17,6 nghìn doanh nghiệp) và giai đoạn 4 tháng đầu năm 2023 (hơn 19 nghìn doanh nghiệp).

Theo nhận định của Cục Quản lý kinh doanh, đây là những tín hiệu tích cực trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp phải nhiều khó khăn.

Các tin khác