Lâm nghiệp xuất khẩu hơn 9 tỷ USD, diện tích rừng bị thiệt hại giảm 50%

(ĐTTCO) - Sáng 14-7 tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị tổng kết ngành lâm nghiệp sáng 14-7

Hội nghị tổng kết ngành lâm nghiệp sáng 14-7

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, trong 6 tháng đầu năm, số vụ vi phạm về rừng giảm 1,2% so với cùng kỳ, diện tích rừng bị thiệt hại giảm 50% so với cùng kỳ; số vụ cháy rừng giảm 65% so với cùng kỳ. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm nóng về tình trạng phá rừng tại một số tỉnh ở Tây Bắc, Tây Nguyên và miền Trung. Nguyên nhân chủ yếu là phá rừng lấy đất làm nương rẫy.

Về công tác phát triển rừng, cả nước đã chuẩn bị được 859 triệu cây giống các loại, phục vụ cho kế hoạch trồng rừng năm 2022, bằng 130,4% so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong 6 tháng đầu năm đã công nhận được 9 giống cây trồng lâm nghiệp mới có năng suất, chất lượng cao. Diện tích trồng rừng đạt 119.400ha, đạt 49% kế hoạch, bằng 103,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Cả nước đã trồng 50 triệu cây, đạt 41% kế hoạch, bằng 141% so với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù vậy, nhiều tỉnh vẫn chưa tích cực chỉ đạo trồng thâm canh và chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ lớn. Chính sách về phát triển rừng còn hạn chế, nguồn kinh phí hỗ trợ còn thấp, chưa đáp ứng theo chính sách quy định, chưa kịp thời.

Về khai thác lâm sản, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung khoảng 8,5 triệu m³, đạt 46% kế hoạch, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2021. 

Giá trị xuất khẩu lâm sản 6 tháng đầu năm 2022 đạt 9,1 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ, đạt 56% kế hoạch. Xuất siêu ước đạt 7,508 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ 2021. Các thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản chính gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc - chiếm trên 90% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản.

Về chi trả dịch vụ môi trường rừng, lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng số tiền đã thu được là 1.502 tỷ đồng, bằng 106% so với cùng kỳ và đạt 54% so với kế hoạch.

Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, trong 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ trọng tâm là triển khai Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vừng giai đoạn 2021-2025, Chiến lược Phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và các chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, hoàn thành mục tiêu năm 2022 đảm bảo độ che phủ rừng đạt 42,02%.

Các tin, bài viết khác