Năm 2022 cấp “sổ hồng” cho hơn 20.000 căn nhà trong các dự án nhà ở

ĐTTCO)- Sáng 6-6, Giám đốc Sở TNMT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết, sở vừa có báo cáo UBDN TP về tiến độ cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà trong dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố đến tháng 5 năm 2022.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch số 6707/KH-STNMT-VPĐK ngày 19-10-2021 từ ngày ban hành kế hoạch đến tháng 12-2021 đã có 3.249 căn nhà được cấp Giấy chứng nhận. Chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà trong dự án trong năm 2022 là 20.000 căn nhà, phấn đấu cấp thêm 3.000 căn nhà.
Đến nay, trong 5 tháng đầu năm 2022 đã 10.454 căn nhà được cấp Giấy chứng nhận và 5.481 căn nhà đang chờ người mua nhà thực hiện nghĩa vụ tài chính (thông báo lệ phí trước bạ) tại Chi cục Thuế quận, huyện và Thành phố Thủ Đức.
Bên cạnh kết quả cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà đạt được như trên và để đạt được mục tiêu như Kế hoạch đề ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đề ra nhiều giải pháp.
Theo đó, có văn bản đề nghị các Chi cục Thuế quận, huyện và Thành phố Thủ Đức phối hợp xác định nghĩa vụ tài chính của người mua nhà; Đồng thời, đề nghị các chủ đầu tư dự án và đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện nội dung của Kế hoạch số 6707/KH-STNMT-VPĐK ngày 19-10-2021. Hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.
Ngoài ra, sở còn đề ra mục tiêu từ ngày 1-3-2022 đến ngày 28-2-2023, tập trung thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho 37.421 căn nhà đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận. Từ ngày 1-3-2023 đến ngày 31-12-2023 tiếp tục cấp Giấy chứng nhận đối với các dự án có vướng mắc đã được tháo gỡ và các dự án có có văn bản thẩm định mới.

Các tin khác