Nhà đầu tư 'tháo chạy' khỏi DIG sau thông tin doanh nghiệp bị thanh tra

(ĐTTCO) - Sau đợt khớp lệnh ATO, mã DIG của Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp) giảm kịch sàn 7% xuống còn 12.600 đồng và dư bán sàn ở thời điểm hiện tại hơn 14 triệu CP.
Nhà đầu tư 'tháo chạy' khỏi DIG sau thông tin doanh nghiệp bị thanh tra

Việc DIG giảm sàn xuất phát từ thông tin được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn công bố tại buổi công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại DIG.

Theo Quyết định số 49/QĐ- TTCP, đoàn Thanh tra gồm 9 thành viên do ông Nguyễn Đức Hương, Phó Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực III (Cục III) làm Trưởng đoàn có trách nhiệm thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại DIG.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch thanh tra được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

Theo ông Huẩn, đây là cuộc thanh tra thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Huẩn yêu cầu đoàn thanh tra trong quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phân công cán bộ hợp lý, tránh làm ảnh hướng đến hoạt động bình thường của đơn vị; làm việc một cách minh bạch, công khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung được phê duyệt, đảm bảo đúng thời gian và nguyên tắc, tổ chức hoạt động đoàn thanh tra.

Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ủy ban quản lý vốn cùng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu, đồng thời, cử cán bộ làm đầu mối, phối hợp làm việc với Đoàn Thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi giúp đoàn làm việc hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được biết, tại ĐHCĐ bất thường diễn ra vào tháng 10-2022, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn vẫn tự tin khẳng định với cổ đông sẽ hoàn thành kế hoạch lãi trước thuế năm 2022 bất chấp tình hình chung và nhóm bất động sản nói riêng đang gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, kết quả thực tế lại hoàn toàn trái ngược với doanh thu đạt 1.909 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 197 tỷ đồng. Với kết quả này, DIG mới chỉ thực hiện được 38% kế hoạch doanh thu và 1/10 mục tiêu lợi nhuận.

Cụ thể, DIG đặt kế hoạch doanh thu cùng thu nhập khác và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 5.000 tỷ đồng và 1.900 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt 43% và 48% so với thực hiện năm 2021.

Không chỉ lợi nhuận lao dốc, DIG còn gặp vấn đề lớn với dòng tiền khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2022 tiếp tục âm hơn 2.500 tỷ đồng. Con số này cùng kỳ năm 2021 mới ở mức âm hơn 800 tỷ đồng.

Thời điểm 31-12-2022, tổng tài sản của DIG đã giảm 12,5% so với đầu năm xuống 14.743 tỷ đồng. Trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền giảm 75,4% xuống còn 246 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 26,6% lên 4.347 tỷ đồng. Các khoản phải thu dài hạn giảm 42,1% xuống còn 2.381 tỷ đồng, nhưng hàng tồn kho tăng 54,1% lên 5.923 tỷ đồng.

ĐỌC NHIỀU NHẤT