Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 7-2022

(ĐTTCO) - Từ tháng 7-2022, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Tăng mức lương tối thiểu vùng; Xóa bỏ hóa đơn giấy, chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử; Triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip; Từ 2023, thi Đại học chỉ được cộng điểm ưu tiên khu vực trong 2 năm...
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 7-2022 ảnh 1
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 7-2022 ảnh 2
 
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 7-2022 ảnh 3
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 7-2022 ảnh 4
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 7-2022 ảnh 5
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 7-2022 ảnh 6
Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 7-2022 ảnh 7

Các tin, bài viết khác