Phê duyệt quy hoạch tổng thể Hà Nội

Quan điểm quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đưa thủ đô trở thành động lực thúc đẩy phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa  ký Quyết định 1081/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quan điểm quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đưa thủ đô trở thành động lực thúc đẩy phát triển đất nước.


Theo Quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2011-2015 đạt 12% đến 13%/năm, thời kỳ 2016-2020 đạt khoảng 11% đến 12%/năm và khoảng 9,5% đến 10%/năm thời kỳ 2021-2030.

Đến năm 2015, GDP bình quân đầu người của Hà Nội đạt 4.100 đến 4.300USD, đến năm 2020 đạt khoảng 7.100 - 7.500USD và phấn đấu tăng lên 16.000-17.000USD vào năm 2030 (tính theo giá thực tế).

Quy mô dân số Hà Nội đến năm 2015 đạt 7,2- 7,3 triệu người, năm 2020 khoảng 7,9-8 triệu người và năm 2030 khoảng 9,2 triệu người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 55% vào năm 2015 và 70-75% vào năm 2020, đưa thủ đô trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của cả nước và có tầm cỡ khu vực.

Quy hoạch nhằm phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ, khuyến khích phát triển các lĩnh vực dịch vụ: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, bưu chính - viễn thông, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục - đào tạo, tư vấn, vận tải công cộng.

Xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính - ngân hàng hàng đầu ở khu vực phía Bắc và có vai trò quan trọng trong cả nước, đồng thờitiếp tục giữ vai trò một trong những trung tâm du lịch, nguồn phân phối du khách lớn của khu vực phía Bắc.

Hà Nội sẽ tập trung phát triển nhanh một số ngành, sản phẩm công nghiệp có tính chất dẫn đường như: công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghiệp điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp dược, hóa mỹ phẩm...

Trong Quy hoạch tổng thể của TP Hà Nội cũng đưa ra các mục tiêu triển khai đến năm 2015 đối với các vấn đề lao động, việc làm, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, không gian đô thị, phát triển các khu công nghiệp.

Các tin khác