Phổ biến mô hình HTX nông nghiệp hiệu quả

(ĐTTCO)- Ngày 5.9, tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết nhằm đẩy mạnh phát triển Hợp tác xã (HTX) theo Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến cán bộ, người dân.

(ĐTTCO)- Ngày 5.9, tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết nhằm đẩy mạnh phát triển Hợp tác xã (HTX) theo Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến cán bộ, người dân.

 

UBND TP.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hướng dẫn UBND các quận, huyện liên quan tổ chức lại HTX nông nghiệp; hướng dẫn những trường hợp giải thể bắt buộc các HTX vi phạm mà đại diện pháp luật của HTX không hợp tác với chính quyền địa phương trong việc lập thủ tục giải thể bắt buộc.

Liên minh Hợp tác xã TP chịu trách nhiệm xây dựng chính sách tăng cường hỗ trợ tín dụng cho các HTX nông nghiệp khi vay vốn từ Quỹ Trợ vốn xã viên HTX (Quỹ CCM).

UBND quận, huyện có trách nhiệm xử lý dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động hoặc không đủ điều kiện tổ chức, đăng ký lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012; định kỳ hằng quý tổ chức đối thoại với các HTX để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách hiện hành; nâng cao năng lực hoạt động và hoạt động hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước về HTX nông nghiệp tại địa phương...

Các tin khác