Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt tăng trưởng 60% sau 5 năm

(ĐTTCO) - Từ tháng 5-2016, Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) được giới thiệu tới các NĐT với mức giá chào bán 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ (CCQ). Sau 5 năm đi vào hoạt động, BVBF đã đạt mức tăng trưởng đạt xấp xỉ 60%, tăng trưởng bình quân khoảng 13%/năm. 
Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt tăng trưởng 60% sau 5 năm
Riêng trong năm 2020 BVBF chia cổ tức 1.000 đồng/CCQ, giá NAV/CCQ tại kỳ giao dịch ngày 3-3-2021 là 16.532 đồng.  
Kể từ sau thời điểm kết thúc IPO, quỹ BVBF đã huy động thêm được 272 tỷ đồng từ gần 500 NĐT. Kết quả đầu tư của Quỹ BVBF thể hiện khả năng vận hành quỹ hiệu quả của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) – đơn vị có lợi thế, uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đầu tư lãi suất cố định.

Các tin khác