Từ khóa: #rườm rà

Đừng để giấy đi đường thành “cơn ác mộng”

Đừng để giấy đi đường thành “cơn ác mộng”

(ĐTTCO)-Thành phố Hà Nội đã 4 lần thay đổi giấy đi đường và việc này đã gây tranh luận cũng như ảnh hưởng nhiều tới tổ chức, cá nhân liên quan. Dường như mỗi lần Hà Nội giãn cách là một lần có quy định mới về giấy đi đường. 
Chống dịch Covid-19 cũng như hỗ trợ doanh nghiệp: Cần những chính sách chưa có tiền lệ

Chống dịch Covid-19 cũng như hỗ trợ doanh nghiệp: Cần những chính sách chưa có tiền lệ

(ĐTTCO) - Trong tình hình cấp bách hiện nay, các biện pháp chống dịch Covid-19 cũng như hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đang dần kiệt sức, yếu tố quan trọng đầu tiên là các chính sách phải sáng tạo, linh hoạt và cần được thực thi khẩn trương. Để làm được điều này, rất cần những cơ chế nới lỏng chưa có tiền lệ, cũng như cần những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình.