Thanh tra hoạt động kiểm soát xe quá tải

Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Sở Giao thông vận tải tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ và chống tiêu cực trong lực lượng.

Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Sở Giao thông vận tải tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ và chống tiêu cực trong lực lượng.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản  305/TB-VPCP, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Sở Giao thông vận tải tăng cường các biện pháp giáo dục tư tưởng, quán triệt đến từng cán bộ, thanh tra viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tải trọng xe, đặc biệt là cán bộ, thanh tra viên trực tiếp thực thi nhiệm vụ tại các Trạm kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, chấp hành đúng các quy định khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra Sở nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác thực hiện kiểm soát tải trọng trên đường bộ; tiến hành thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra, phối hợp kiểm tra đột xuất hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện, hoạt động đăng kiểm xe cơ giới đường bộ; tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện tại nơi bốc hàng, trả hàng; tiến hành kiểm tra, làm việc với các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn yêu cầu ký cam kết chở đúng tải…

Chấn chỉnh vi phạm kích thước giới hạn thùng xe

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kích thước giới hạn thùng chở hàng ô tô tải tự đổ và các biện pháp ngăn chặn ô tô chở quá tải tham gia thi công các dự án công trình giao thông đường bộ; huy động lực lượng phối hợp với Sở Giao thông vận tải nắm bắt chi tiết tình hình quá tải trên các tuyến đường, có biện pháp cụ thể, phù hợp để chấn chỉnh; phối hợp chặt chẽ với Tổng cục VII, C67 Bộ Công an tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các xe chở hàng quá khổ, quá tải; tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện; tăng cường kiểm tra hoạt động của các Trung tâm đăng kiểm, phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải nơi Trung tâm đăng kiểm đặt trụ sở để xử phạt vi phạm nếu có.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải cần tăng cường phối hợp với Thanh tra Bộ Công an, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra đột xuất hoạt động của lực lực liên ngành; tăng cường chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ đối với lực lượng thanh tra giao thông. Vụ Vận tải cần đẩy nhanh việc hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP; phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện.

Các tin khác