Thu ngân sách đã đạt 20,1% dự toán năm

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/3, số thu ngân sách đạt 157.071 tỷ đồng, bằng 20,1% dự toán năm, đạt khá so với cùng kỳ năm 2013.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/3, số thu ngân sách đạt 157.071 tỷ đồng, bằng 20,1% dự toán năm, đạt khá so với cùng kỳ năm 2013.

 

Theo đó, tiến độ thực hiện các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh  đạt khá so với yêu cầu thực hiện dự toán. Cụ thể, thu từ doanh nghiệp FDI đạt 22,9%; thu từ thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 22,6% dự toán. Riêng 15 ngày đầu tháng 3, tổng thu NSNN ước đạt 22.600 tỷ đồng.

Về chi ngân sách Nhà nước, trong 15 ngày đầu tháng 3 ước đạt 33.510 tỷ đồng cho việc tập trung đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn, đảm bảo chi trả kịp thời các khoản lương và các khoản có tính chất lương đến các đối tượng thụ hưởng NSNN.

Lũy kế chi NSNN đến hết ngày 15/3 ước đạt 184.580 tỷ đồng, bằng 18,3% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 17,7%  dự toán; chi trả nợ và viện trợ đạt 19,7%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, an ninh, quản lý Nhà nước đạt 18,8% dự toán.

Theo kế hoạch năm 2014, dự toán thu ngân sách đạt khoảng 782.700 tỉ đồng. Vì vậy, Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phấn đấu số thu nội địa tăng tối thiểu 5%; thu XNK tăng tối thiểu 3% và yêu cầu kiểm soát chặt hoàn thuế trong định mức Quốc hội cho phép là không quá 70.000 tỉ đồng.

Trong khi đó, dự toán chi ngân sách cả năm 2014 là 1.006.700 tỉ đồng, tăng 2,9% so với năm 2013. Tuy nhiên loại trừ 54.000 tỉ đồng chi theo nhiệm vụ (như chi trả nợ, chi tiền lương tăng thêm), chi ngân sách năm nay giảm khoảng 25.300 tỉ đồng so với năm 2013.

Các tin khác