Thủ tướng: Vốn Nhà nước bán được còn ít

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa kế hoạch cổ phần hóa DNNN khi tổng số vốn Nhà nước hiện khoảng trên 1,2 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện mới lượng vốn bán được còn khá khiêm tốn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa kế hoạch cổ phần hóa DNNN khi tổng số vốn Nhà nước hiện khoảng trên 1,2 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện mới lượng vốn bán được còn khá khiêm tốn.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2014, cho biết từ đầu năm đến hết tháng 10/2014, đã tái cơ cấu 119 DN, trong đó cổ phần hóa 100 DN. Thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đạt trên 3.500 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cả năm 2013.

Việc tái cơ cấu DNNN vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc; tiến độ thoái vốn đầu tư ngoài ngành còn chậm.

“Với tình hình như vậy, kế hoạch cổ phần hóa DNNN có đạt được không? Vướng mắc, khó khăn cụ thể ở đâu, các bộ, ngành phải làm rõ chứ không nêu chung chung. Cái nào thuộc thẩm quyền của Bộ thì phối hợp giải quyết ngay, thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì khẩn trương báo cáo để xem xét, xử lý”, Thủ tướng nêu vấn đề.

Nhấn mạnh tái cơ cấu nền kinh tế không chỉ có cổ phần hóa nhưng đây là khâu rất quan trọng cần phải đẩy mạnh, Thủ tướng cho rằng việc bán phần vốn sở hữu của Nhà nước không chỉ để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển mà còn góp phần thay đổi cơ bản cách quản trị của DNNN trên cơ cấu đa sở hữu.

Từ góc độ tiếp cận vấn đề cụ thể, Thủ tướng lưu ý không nên đưa nhận định chung chung theo kiểu “nền kinh tế phục hồi song vẫn còn khó khăn, vướng mắc".

"Chúng ta cải cách môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, lãi suất hạ, tỷ giá ổn định... vậy DN còn vướng mắc gì, phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý và nêu hướng tháo gỡ như thế nào?”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trên tinh thần như vậy, từng bộ, ngành phải chọn vấn đề cụ thể trong khả năng, đong, đo, đếm được để đưa vào kế hoạch công tác năm 2015 và quyết tâm thực hiện bằng được.

“Chúng ta tăng cường, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đồng bộ nhưng những việc đề ra phải cụ thể, từng việc một. Ví dụ Bộ Y tế giảm quá tải BV trong năm nay làm được gì, năm 2015 sẽ thực hiện bước nào. Ngành Giáo dục có rất nhiều việc phải làm, nhưng trong năm 2015 sẽ tập trung làm gì hay trong cải cách hành chính còn nhiều vướng mắc, phiền hà, các Bộ trưởng đăng ký rõ ràng, công khai những việc cụ thể, làm rõ vấn đề cụ thể”, Thủ tướng nói.

Các tin khác