Thủ tướng yêu cầu UBCKNN rà soát toàn diện hệ thống giao dịch CK

(ĐTTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024.

Thủ tướng yêu cầu UBCKNN rà soát toàn diện hệ thống giao dịch CK

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành ngay các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030 để triển khai kịp thời, hiệu quả, hoàn thành trong tháng 3 này.

Bộ Tài chính khẩn trương rà soát toàn diện, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định liên quan đến công bố thông tin doanh nghiệp, quyền và trách nhiệm của các chủ thể quản lý, tham gia thị trường để xử lý các vấn đề còn vướng mắc, nâng cao tính minh bạch TTCK, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận TTCK Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Cùng với đó, đẩy mạnh nâng cấp, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động của TTCK theo hướng hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, giám sát TTCK; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các định chế thị trường, các nhà đầu tư tham gia TTCK Việt Nam theo hướng hài hòa lợi ích của Nhà nước - doanh nghiệp - nhà đầu tư.

Tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kịp thời phòng, chống, ngăn ngừa các hành vi vi phạm trên TTCK, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật, đảm bảo TTCK phát triển bền vững, vận hành an toàn, công bằng, công khai, lành mạnh.

Về công tác nâng hạng TTCK từ thị trường "cận biên" lên thị trường "mới nổi", Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng TTCK, đặc biệt tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đáp ứng tiêu chí nâng hạng.

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với NHNN, Bộ KH-ĐT và các cơ quan liên quan xử lý nhanh chóng, kịp thời và có kết quả các vướng mắc thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan để đáp ứng được quy định tiêu chí nâng hạng TTCK Việt Nam từ "cận biên" lên "mới nổi", báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong tháng 6.

Bộ Tài chính chỉ đạo UBCKNN chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát toàn diện, kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống giao dịch CK, hệ thống công nghệ thông tin, chủ động xây dựng các quy trình kiểm soát rủi ro, biện pháp xử lý, ứng phó với những tình huống cấp bách, không để xảy ra sự cố kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống tài chính, quyền lợi cho nhà đầu tư.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái theo dõi, chỉ đạo Bộ Tài chính, UBCKNN và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao để sớm nâng hạng TTCK từ "cận biên" lên "mới nổi".

Các tin khác