Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp

(ĐTTCO) - Luật Doanh nghiệp (DN), Luật Đầu tư đã đi hết 1 năm đầu tiên thực thi kể từ khi có hiệu lực. Tình hình cải cách mạnh mẽ của 2 luật này đã tác động tích cực và lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng kinh doanh, góp phần thúc đẩy ý chí khởi nghiệp. 2 đạo luật đã góp phần xóa bỏ rào cản về đầu tư, kinh doanh không phù hợp với kinh tế thị trường, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng.

(ĐTTCO) - Luật Doanh nghiệp (DN), Luật Đầu tư đã đi hết 1 năm đầu tiên thực thi kể từ khi có hiệu lực. Tình hình cải cách mạnh mẽ của 2 luật này đã tác động tích cực và lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng kinh doanh, góp phần thúc đẩy ý chí khởi nghiệp. 2 đạo luật đã góp phần xóa bỏ rào cản về đầu tư, kinh doanh không phù hợp với kinh tế thị trường, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng.

Cụ thể, 1 năm thực hiện Luật DN đã đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, DN được kinh doanh tất cả ngành nghề luật không cấm; ngành nghề cấm kinh doanh và ngành nghề kinh doanh có điều kiện được công khai. Đồng thời, Luật DN đã bãi bỏ hàng loạt ngành nghề kinh doanh trái luật. Việc giải phóng quyền tự do kinh doanh đã thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp.

Số DN thành lập mới từ tháng 7-2015 đến 7-2016 đạt 105.975 DN, tăng 27,8% so với cùng kỳ; vốn đăng ký đạt 767.970 tỷ đồng, tăng 42,4%; bình quân vốn một DN đạt 7,25 tỷ đồng, tăng 11,5%; có 23.950 DN tăng vốn điều lệ, tăng 22,5 so với cùng kỳ, tổng vốn điều lệ tăng 4,6 triệu tỷ đồng. Đối với khu vực FDI, số DN thành lập mới đạt 1.973 DN, tổng vốn đăng ký mới đạt 68.309 tỷ đồng, với tỷ trọng vốn trung bình một DN đạt 34,6 tỷ đồng.

Chi phí gia nhập thị trường giảm đáng kể, thông qua việc đơn giản hóa hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập DN, tỷ lệ hồ sơ thành lập DN được chấp thuận ngay lần đầu đạt 85,73%. Trong đó, Vĩnh Phúc 97,16%, Sơn La 98,28%, TPHCM 93,7%. Tỷ lệ hồ sơ được trả đúng hạn trên cả nước đạt 89%, trong đó Bắc Kạn đạt 100%, Sơn La 98,97%, Đà Nẵng 92,97%. Tỷ lệ đăng ký thành lập DN qua mạng internet tăng tại nhiều địa phương, TP Hà Nội 3.287 hồ sơ, Đà Nẵng 1.039 hồ sơ, TPHCM 260 hồ sơ… Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký thành lập DN giảm đáng kể, thời gian xử lý trung bình một hồ sơ của cả nước còn 2,9 ngày, tại Tiền Giang còn 1,3 ngày, Hậu Giang 1,32 ngày, Đà Nẵng 2,52 ngày…

Tuy nhiên, thực tiễn sau 1 năm thi hành Luật DN, Luật Đầu tư cho thấy vẫn còn những vướng mắc, một số văn bản hiện hành chưa phù với tinh thần cải cách của 2 luật, gây khó khăn cho DN. Bên cạnh đó, một số luật về đất đai, xây dựng, môi trường còn chồng chéo về mục tiêu đối tượng quản lý, thủ tục còn nhiều cản ngại. Trong thực hiện cải cách theo Luật DN thiếu cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, DN chưa chủ động tìm hiểu quy định. Khối lượng công việc của cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh tăng 40% so với thời điểm trước tháng 7-2015. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 285.149 hồ sơ đăng ký thành lập mới, hoặc thay đổi thông tin DN, trung bình mỗi cán bộ phải xử lý 551 hồ sơ. Cao nhất là TPHCM, trung bình mỗi cán bộ phải xử lý 1712 hồ sơ, tiếp đó TP Hà Nội trung bình 1127 hồ sơ/cán bộ. Tại một số phòng đăng ký kinh doanh tại địa phương, thời gian làm việc của cán bộ kéo dài từ 10-15 giờ/ngày.

Môi trường kinh doanh đang ngày càng trở nên cạnh tranh như một xu hướng tất yếu do các cơ hội kinh doanh liên tục xuất hiện, nhưng cũng sẽ thay đổi chuyển biến không ngừng, tạo nên những thách thức, yêu cầu cao về khả năng thích ứng, linh hoạt cải tiến nội tại của DN. Đây cũng là đòi hỏi của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan ngày càng hoàn thiện hơn để phù hợp với thực tiễn. Trong Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh đang được Bộ Kế hoạch - Đầu tư lấy ý kiến đóng góp, mục tiêu cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được cụ thể hóa, hướng đến tăng cường liên thông đồng bộ giữa các thủ tục đầu tư và các thủ tục khác. Đẩy mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần được tiếp tục rà soát bãi bỏ, đồng thời bổ sung một số ngành nghề có điều kiện phù hợp với yêu cầu trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. Số ngành nghề kinh doanh có điều kiện giảm xuống, bãi bỏ thêm 50 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chuẩn hóa tên gọi của 29 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và bổ sung 14 ngành, nghề, giảm 36 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện so với danh mục hiện hành.

Để cải thiện môi trường kinh doanh, các cơ quan quản lý nhà nước cần soát xét, đề xuất giải pháp, tích cực loại bỏ các rào cản pháp lý không phù hợp, không ngừng nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm thực thi, kỷ luật, kỷ cương. Và để thực hiện Chính phủ liêm chính, Chính phủ hành động, kiến tạo và phục vụ, mỗi cán bộ nhà nước phải là những cán bộ trách nhiệm, thực sự cống hiến, thực sự vì lợi ích chung.

Các tin khác