Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(ĐTTCO) – UBND TP vừa chỉ đạo Cục Thuế TP tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các đối tượng thuộc ưu đãi theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ chưa nộp giấy đăng ký gia hạn nộp thuế, đảm bảo các đối tượng đều được thụ hưởng chính sách ưu đãi.
Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Triển khai hướng dẫn các hộ cá nhân kinh doanh nộp giấy gia hạn nộp thuế qua hệ thống thuế điện tử eTax; tiếp tục rà soát danh sách các hộ tạm ngừng kinh doanh để hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ; điều chỉnh kịp thời mức thuế khoán đối với các hộ cá nhân tạm ngưng kinh doanh. 

Sở Du lịch được giao tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho khách du lịch; tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch do ảnh hưởng dịch bệnh và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ duy trì hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp; nghiên cứu các kịch bản khôi phục du lịch sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt và có những giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, vận chuyển, mua sắm, ẩm thực phục hồi, ổn định sản xuất kinh doanh, tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Triển khai chương trình kích cầu du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch mới và nâng chất các sản phẩm du lịch hiện tại như du lịch y tế, du lịch đường thủy, du lịch lịch sử, văn hóa nghệ thuật và ẩm thực; triển khai hiệu quả liên kết sản phẩm vùng với 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh, thành Đông Nam bộ; triển khai liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành thuộc cụm Tây Bắc, cụm Đông Bắc, vùng Trung Trung Bộ; triển khai kịp thời các chính sách liên quan đến lĩnh vực thuế được Quốc hội, Chính phủ thông qua để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh. 

UBND TP cũng giao các sở-ngành liên quan xây dựng nhóm giải pháp trong khuôn khổ tác động của đại dịch Covid-19 giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tồn tại, phát triển và tránh phá sản; xây dựng nhóm giải pháp mời gọi sự chung tay, tiếp sức của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn của TP giúp đỡ doanh nghiệp vừa và nhỏ theo hướng các bên cùng có lợi trong hợp tác; xây dựng nhóm giải pháp khuyến khích chuyển đổi số, kinh tế số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và thương mại điện tử. 

TP cam kết có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đổi mới máy móc, thiết bị, số hóa dữ liệu… thông qua chương trình cho vay kích cầu của TP.
Các sở-ngành cũng cần sơ kết đánh giá nhóm giải pháp hỗ trợ về nguồn vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đảm bảo cho các doanh nghiệp này tiếp cận được nguồn vốn, thủ tục nhanh và hiệu quả nhất; nâng cao trách nhiệm của các hiệp hội ngành nghề trong giải pháp liên kết nội địa, tập trung khai thác thị trường trong nước; có kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp du lịch xúc tiến thu hút du lịch nội địa, du lịch gắn với ngành vận tải, tháo gỡ các điểm nghẽn các dự án bất động sản, triển khai nhanh vốn đầu tư công, tạo sức lan tỏa huy động vốn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2020 của TP, kích thích đầu tư xã hội phát triển, giúp kinh tế phục hồi, giải quyết việc làm cho người lao động. 

Ngoài ra, Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai và kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí, các gói hỗ trợ, tư vấn giúp doanh nghiệp, hỗ trợ tiểu thương kỹ năng tiếp cận thương mại điện tử, giao dịch trực tuyến. Tổ công tác sẽ là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với ngân hàng, cơ quan thuế; giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp để sử dụng sản phẩm của nhau; xúc tiến thương mại trực tuyến với các nước có quan hệ thương mại với Việt Nam.

Các tin, bài viết khác