TPBank không chi trả cổ tức năm 2016

 

(ĐTTCO) - Đó là một trong những nội dung được đưa ra trong ĐHCĐ của TPBank diễn ra sáng nay (21-4).

TPBank không chi trả cổ tức năm 2016
Cụ thể, theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016, TPBank sẽ không chi trả cổ tức cho các cổ đông để bù đắp thặng dư vốn cổ phần bị âm. Nguyên nhân do năm 2012 NH đã chào bán 225 triệu cổ phần với giá thấp hơn mệnh giá. Phần thặng dư vốn hiện nay còn âm 238 tỷ đồng. Đại diện HĐQT TPBank cho biết, đến cuối quý I-2017 NH đã hoàn tất bù đắp được toàn bộ số lỗ năm 2011 và thặng dư âm do phát hành vốn.

Theo báo cáo của lãnh đạo NH, năm 2016 TPBank đạt tổng tài sản 105.782 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2015, huy động vốn đạt 97.539 tỷ đồng, tăng 42%, dư nợ cho vay 47.326 tỷ đồng, tăng 68%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,7%, CAR trên 9%.

Năm 2017, NH đặt kế hoạch tăng trưởng huy động vốn tăng 21%, tín dụng tăng 20%. TPBank cũng đã trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 với ông Ha Hong Sik và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát với ông Kento Tokimori và bầu bổ sung ông Kento Tokimori vào HĐQT, ông Tomohiro Yamaguchi vào Ban kiểm soát. 2 thành viên này thuộc SBI Holdings, đối tác Nhật Bản hiện nắm giữ 2,65% vốn TPBank.

Ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch HĐQT TPBank cho biết, theo quy định, các công ty đại chúng sẽ phải đưa cổ phiếu lên sàn trong năm 2016 hay 2017, TPBank cũng sẽ không nằm ngoài quy định này. Kế hoạch lên sàn của cổ phiếu TPBank phụ thuộc vào hoạt động của NH và ông Phú khẳng định sẽ không xa để TPBank đưa được cổ phiếu lên sàn chứng khoán.

Các tin khác