TPHCM: 16 triệu đồng thuộc diện cận nghèo

UBND TPHCM vừa ban hành chuẩn hộ cận nghèo của riêng TP, áp dụng cho giai đoạn 2012 - 2015. Cụ thể, hộ cận nghèo là những hộ dân có mức thu nhập bình quân từ 12 triệu đến 16 triệu đồng/người/năm.

Chuẩn nghèo này tính cho cả hộ dân thường trú lẫn tạm trú KT3 trên địa bàn TP, không phân biệt nội thành và ngoại thành.

UBND TP cũng chỉ đạo UBND các quận- huyện, phường- xã rà soát, lập danh sách hộ cận nghèo tại địa phương, cấp mã số cho từng hộ để thực hiện chính sách hỗ trợ, quản lý theo chương trình phần mềm thống nhất của TP.

Chuẩn hộ cận nghèo này cao gấp đôi so với chuẩn hộ cận nghèo quốc gia. Chuẩn hộ cận nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2011- 2015 đối với dân thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng.

Trước đó, TPHCM đã ban hành chuẩn hộ nghèo TP giai đoạn 2009- 2015 là hộ có thu nhập dưới 12 triệu đồng/năm (không phân biệt nội thành hay ngoại thành). Mức chuẩn này cũng cao gấp đôi chuẩn nghèo quốc gia (từ 6 triệu đồng/người/năm).

Chính vì sự khác biệt này mà tại TPHCM, nhiều chính sách hỗ trợ dành cho hộ nghèo gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cụ thể, trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, người nghèo TP không được hưởng theo quyền lợi của đối tượng là người nghèo mà hưởng theo quyền lợi của đối tượng cận nghèo; tức là phải đồng chi trả 20% thay vì 5% như quy định.

Chính vì vậy, TPHCM vừa quyết định sẽ chi từ ngân sách TP để hỗ trợ cho khoản đồng chi trả 15% chênh lệch này, giúp hộ nghèo TP được hưởng chế độ đồng chi trả bảo hiểm y tế tương đương với hộ nghèo quốc gia.

TP cũng quyết định sử dụng ngân sách chi trả các khoản chênh lệch trong chính sách hỗ trợ giáo dục cho hộ nghèo như: miễn giảm học phí buổi thứ 2 cho học sinh diện hộ nghèo; hỗ trợ từ ngân sách TP 100% học phí cho sinh viên là con em hộ nghèo, có thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng/người/năm trở xuống, đang học nghề hoặc đại học; hỗ trợ từ ngân sách TP 50% học phí cho sinh viên là con em hộ nghèo, có thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng - 12 triệu đồng/người/năm, đang theo học nghề hoặc đại học…

Ngoài ra, TP cũng tiếp tục thực hiện trợ cấp khó khăn cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội… Mỗi năm TP sẽ huy động ngân sách từ 50- 70 tỷ đồng để bổ sung Quỹ Giảm nghèo TP, đáp ứng nhu cầu vay vốn làm ăn của hộ nghèo, hộ cận nghèo TP.

Các tin khác