TPHCM đề xuất tăng thẩm quyền cấp phép FDI

Điều này giúp UBND thành phố chủ động giải quyết nhanh chóng các trường hợp đầu tư vốn từ nước ngoài.

Điều này giúp UBND thành phố chủ động giải quyết nhanh chóng các trường hợp đầu tư vốn từ nước ngoài.

Nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, UBND TPHCM đã kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho TPHCM được toàn quyền khẩn trương xem xét sửa đổi các quy định về việc cho phép các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư được gia hạn thời gian và mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động; chú trọng thực hiện công tác xúc tiến đầu tư...

Trường hợp các điều kiện đầu tư chưa được pháp luật hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định cụ thể nhưng trước đó các cơ quan quản lý chuyên ngành đã có văn bản thẩm tra đối với lĩnh vực hoạt động tương tự thì được căn cứ vào văn bản đó để thẩm tra mà không phải lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan trước khi cấp mới, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư đối với trường hợp tương tự.

UBND thành phố cũng kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần có chính sách linh hoạt về thuế để hỗ trợ các nhà đầu tư khi gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án; quy định biện pháp chế tài đối với các trường hợp chậm thực hiện dự án...

Các tin khác