TPHCM lên kế hoạch xúc tiến đầu tư ở nước ngoài

UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở-ban-ngành và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư ở nước ngoài trong năm 2013.

UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở-ban-ngành và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư ở nước ngoài trong năm 2013.

Trong đó ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học-công nghệ và giá trị gia tăng cao, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao phối hợp với Sở Ngoại vụ và các sở-ngành liên quan tổ chức xúc tiến đầu tư; đồng thời rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nghiên cứu đề xuất các chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin và các khu công nghiệp, khu chế xuất…

UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, công viên phần mềm nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư.

Các tin khác