TPHCM thành lập Trung tâm dạy nghề-hỗ trợ nông dân

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân Thành phố hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, giúp nông dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới của Thành phố.

UBND TPHCM vừa quyết định thành lập Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố thuộc Hội Nông dân Thành phố trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Hỗ trợ nông dân Thành phố.

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân Thành phố hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, giúp nông dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới của Thành phố.

Trung tâm có nhiệm vụ phối hợp tổ chức hướng dẫn nông dân nắm bắt, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp; phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp giới thiệu và bảo lãnh tín chấp các dự án nhỏ của nông dân vay vốn với hệ thống ngân hàng, hỗ trợ vật tư, giống, thức ăn gia súc và cung ứng các hoạt động dịch vụ.

Đồng thời Trung tâm cũng phối hợp tổ chức đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, cung ứng tuyển chọn lao động và dịch vụ xuất khẩu lao động cho nông dân, con em nông dân và bộ đội xuất ngũ.

Trung tâm cũng có nhiệm vụ vận động, tiếp nhận và quản lý các nguồn bảo trợ, tài trợ, các dự án của Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ cho nông dân...

Các tin khác