TPHCM xin bổ sung phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức và 3 huyện

(ĐTTCO) - Triển khai Nghị quyết 98, TPHCM sẽ bổ sung một phó chủ tịch HĐND TP Thủ Đức, 53 phó chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.
TPHCM xin bổ sung phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức và 3 huyện

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi Ban Cán sự đảng UBND TPHCM về xin chủ trương thực hiện tăng thêm phó chủ tịch HĐND, UBND TP Thủ Đức, phó chủ tịch UBND 3 huyện và các phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên.

Để kịp thời triển khai Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, UBND TPHCM trình chủ trương bổ sung một phó chủ tịch HĐND và 1 phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức; bổ sung 1 phó chủ tịch UBND các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn; tăng thêm một phó chủ tịch đối với 49 phường, xã có dân số từ 50.000 người trở lên.

UBND TPHCM trình Ban Cán sự đảng UBND TPHCM báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến chủ trương về việc bổ sung nhân sự. Khi giới thiệu nhân sự cần lưu ý đặc biệt cơ cấu nữ trong lãnh đạo quản lý.

Năm 2023, sau khi Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chấp thuận chủ trương, Ban cán sự đảng UBND TPHCM sẽ chỉ đạo UBND TPHCM ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

Tiếp đó, UBND TPHCM chỉ đạo UBND TP Thủ Đức, 3 huyện báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức và các Huyện ủy Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử, thực hiện quy trình bầu, phê chuẩn kết quả bầu cử phó chủ tịch HĐND và phó chủ tịch UBND.

Từ năm 2024, TPHCM sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện tăng thêm một phó chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn có dân số từ 50.000 người trở lên trên cơ sở tổng hợp số liệu quy mô dân số tính đến ngày 31-12 hàng năm.

Đối với những phường, xã, thị trấn đang thực hiện chủ trương này nhưng theo số liệu dân số tính đến ngày 31-12 của năm trước liền kề không đạt 50.000 người thì xem xét dừng bố trí tăng thêm một phó chủ tịch UBND.

Đối với những phường, xã, thị trấn theo số liệu dân số tính đến ngày 31-12 của năm trước liền kề đạt 50.000 người nhưng chưa được bố trí tăng thêm một phó chủ tịch UBND thì bổ sung nhân sự theo quy định.

Hiện tại, UBND huyện Cần Giờ, Hóc Môn và Nhà Bè có 2 phó chủ tịch; còn TP Thủ Đức có một phó chủ tịch HĐND và 3 phó chủ tịch UBND. TPHCM có 312 đơn vị hành chính cấp xã; trong đó có 49 phường, xã, thị trấn loại I có dân số từ 50.000 người trở lên.

Nghị quyết 98 quy định UBND huyện có không quá 3 phó chủ tịch, UBND TP Thủ Đức có không quá 4 phó chủ tịch và HĐND TP Thủ Đức có không quá 2 phó chủ tịch. Các phường, xã, thị trấn có dân số từ 50.000 người trở lên thì UBND phường, xã, thị trấn có không quá 3 phó chủ tịch.

Các tin khác