Từ 1-1-2024, ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cao nhất tới 500 triệu đồng

(ĐTTCO) - Từ ngày 1-1-2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài là 500 triệu đồng. 

Từ 1-1-2024, ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cao nhất tới 500 triệu đồng

Do tác động của đại dịch Covid-19, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp lữ hành, Tổng cục Du lịch nay là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tham mưu, đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho các doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 28-10-2021 đến hết ngày 31-12.

Trong thời gian này, áp dụng mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng); Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng); Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

Cũng theo Nghị định 94/2021/NĐ-CP, kể từ ngày 1-1- 2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017. Cụ thể như sau: mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng); Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng); Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài là 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải ra ngân hàng nhận ký quỹ để nộp bổ sung tiền ký quỹ và đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ theo quy định (không cần đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành) và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đối với giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và Sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố đối với giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

Các tin khác