Xây dựng chính sách cải thiện môi trường đầu tư

Ngày 18-3, tại Hà Nội, Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức hội thảo “Cải thiện môi trường kinh doanh.”

Ngày 18-3, tại Hà Nội, Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức hội thảo “Cải thiện môi trường kinh doanh.”

Hội thảo là cơ hội để các nhà đầu tư, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách thảo luận các chủ đề gồm phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển; hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài trong ngành ngân hàng, quản trị giá và luật giá trong lĩnh vực thực phẩm dinh dưỡng, dược phẩm.

Phát biểu tại hội thảo, Viện trưởng Viện Chiến lược, TS.Bùi Tất Thắng cho biết với sự tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, Việt Nam đang trong tiến trình trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

TS. Bùi Tất Thắng nhấn mạnh, để hỗ trợ tiến trình này, EuroCham hàng năm ban hành Sách trắng theo đó đưa ra một cách nhìn tổng thể và minh bạch hơn về tác động của nhiều góc cạnh kinh tế khác nhau tác động đến cộng đồng doanh nghiệp châu Âu hiện đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Nếu được giải quyết, các vấn đề này sẽ có tác động nhất định đến sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, trên phương tiện gia tăng nguồn vốn FDI, việc làm, nguồn thu thuế; đồng thời tạo ra những sản phẩm tốt hơn và an toàn hơn cho cuộc sống người dân Việt Nam.

Tại hội thảo, chủ đề hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài trong ngành ngân hàng được các chuyên gia đề cập nhiều nhất. Theo đó, quan điểm của EuroCham cho rằng, việc quy định hạn mức sở hữu nước ngoài đối với các ngân hàng thuộc sở hữu Nhà nước vẫn chưa rõ ràng. Đồng thời cần đảm bảo tính minh bạch trong quá trình tăng hạn mức sở hữu nước ngoài trong ngành ngân hàng.

Trên cơ sở các quan điểm và các góc nhìn của các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp châu Âu về các vấn đề trên, Viện Chiến lược Phát triển sẽ tìm ra các điểm chung để đưa vào chính sách ngắn và dài hạn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam.

Các tin khác