Xây dựng đề án tái cơ cấu nông nghiệp 2016 - 2020

(ĐTTCO).- Ngày 17-3 tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia trong và nước ngoài về dự thảo cơ cấu lại ngành nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

(ĐTTCO).- Ngày 17-3 tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia trong và nước ngoài về dự thảo cơ cấu lại ngành nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

 

Mặc dù đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã triển khai được hơn 3 năm trên tất cả 6 lĩnh vực gồm: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, chế biến nông lâm sản và nghề muối; tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 cần đặt ra các mục tiêu và giải pháp thực hiện trong khung thời gian cụ thể đối với thị trường tiêu thụ nông sản, cơ chế chính sách trong lĩnh vực đất đai, tín dụng ưu đãi trong nông nghiệp, chất lượng và an toàn thực phẩm nông sản…

Hiện nay nông dân cần cơ chế linh hoạt về đất đai chứ không phải cần tiền đầu tư. Nhiều doanh nghiệp cũng cho biết họ cần cơ chế thông thoáng chứ không phải hỗ trợ về xúc tiến thương mại, trong đó quan trọng nhất là đất đai. Để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, phải xác định rõ thị trường và đầu tư chế biến sâu cho sản phẩm nông nghiệp.

Bộ NN-PTNT cho biết dự thảo trước khi trình Chính phủ sẽ lấy ý kiến rộng rãi của 63 địa phương và các bộ, ngành liên quan.

Các tin khác