Xuất khẩu dệt may 2015 dự kiến 27,5 tỷ USD

Thông tin này được ông Vũ Đức Giang đưa ra tại Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2016-2020) của Hiệp hộivới chủ đề “Hội nhập toàn diện-Tăng tốc thực chất” được tổ chức ngày 26/11 tại Hà Nội.
 

Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2015 dự kiến đạt 27,5 tỷ USD, tăng 11,3% so với năm 2014; tỷ lệ nội địa hóa đạt 51%.

Thông tin này được ông Vũ Đức Giang đưa ra tại Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2016-2020) của Hiệp hộivới chủ đề “Hội nhập toàn diện-Tăng tốc thực chất” được tổ chức ngày 26/11 tại Hà Nội.

Trong việc phát triển thị trường nội địa, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã tham gia tích cực vào Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.”

Trong 5 năm qua, ngành dệt may không chỉ vượt qua khó khăn, duy trì đà tăng trưởng vững chắc và ổn định, mà còn vượt mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển giai đoạn 2010-2015 là 14-16 tỷ USD vào năm 2015; tốc độ tăng bình quân 5 năm là 14,74%/năm.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới của Hiệp hội Dệt may Việt Nam gồm 96 người. Ông Vũ Đức Giang được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội./.

Các tin khác