Xuất khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng đạt 10 tỷ USD

(ĐTTCO)-Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng Tư ước đạt gần 2,97 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt 10,02 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2015.

(ĐTTCO)-Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng Tư ước đạt gần 2,97 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt 10,02 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2015.

 

Trong số đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 4,98 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 1,97 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 2,25 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Nhìn chung, hầu hết các mặt hàng càphê, hạt tiêu, gạo, hạt điều, thủy sản, cao su gỗ và sản phẩm gỗ duy trì sự tăng trưởng cả về sản lượng cũng như giá trị. Chỉ có ngành hàng chè, sắn và các sản phẩm từ sắn sụt giảm cả số lượng và giá trị.

Tăng trưởng mạnh nhất là ngành hàng càphê, tăng 44,6% về khối lượng và tăng 18,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, xuất khẩu càphê trong tháng Tư ước đạt 204.000 tấn với giá trị đạt 344 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 4 tháng đầu năm đạt 681.000 tấn và 1,16 tỷ USD.

Tiếp theo là ngành tiêu cũng tăng 28,3% về khối lượng và tăng 14,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, khối lượng tiêu xuất khẩu tháng Tư ước đạt 26.000 tấn, với giá trị đạt 199 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 4 tháng đầu năm đạt 70.000 tấn với 569 triệu USD.

Ngành gạo mặc dù tăng 11,8% về khối lượng và tăng 13,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015, song tốc độ có phần chững lại so với quý Một của năm (quý Một, gạo tăng đến 41,6% về khối lượng và tăng 40,8% về giá trị). Theo đó, khối lượng gạo xuất khẩu tháng Tư ước đạt 510.000 tấn với giá trị đạt 235 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm ước đạt 2,06 triệu tấn và 916 triệu USD.

Ngành thủy sản duy trì đà tăng trưởng với mức tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2015. Đây là ngành đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu lớn nhất với giá trị xuất khẩu thủy sản tháng Tư ước đạt 564 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2016 đạt 1,97 tỷ USD.

Các tin khác