7 chương trình đột phá nâng cao chất lượng sống

(ĐTTCO)- Tại phiên bế mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 7 (khóa X), Hội nghị  đã thảo luận và cơ bản thống nhất với các Tờ trình và dự thảo 7 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP. 7 Chương trình đột phá gồm: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập; giảm ô nhiễm môi trường; giảm ngập nước; giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; chỉnh trang và phát triển đô thị.

(ĐTTCO)- Tại phiên bế mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 7 (khóa X), Hội nghị  đã thảo luận và cơ bản thống nhất với các Tờ trình và dự thảo 7 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP. 7 Chương trình đột phá gồm: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập; giảm ô nhiễm môi trường; giảm ngập nước; giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; chỉnh trang và phát triển đô thị.

Theo lãnh đạo TP, chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là chương trình đầu tiên có vai trò xương sống, tác động mạnh mẽ, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội TP. Đồng thời, gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ.

TPHCM rất lợi thế khi nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bởi có nhiều trường đại học, viện nghiên cứu với nguồn trí tuệ dồi dào.

TPHCM rất lợi thế khi nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
bởi có nhiều trường đại học, viện nghiên cứu với nguồn trí tuệ dồi dào.

Cùng với đó, chương trình cải cách hành chính, tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính sẽ tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển; đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập sẽ thúc đẩy tái cấu trúc kinh tế TP, hình thành cơ cấu kinh tế phù hợp.

Các chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; giảm ngập nước; giảm ô nhiễm môi trường tiếp tục được thực hiện cùng với Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị sẽ góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân TP.

Để thực hiện tốt 7 chương trình đột phá, lãnh đạo TP sẽ tiếp tục đề xuất Trung ương tạo cơ chế đột phá giúp TP phát triển nhanh và bền vững theo Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị. Theo đó, cần tạo cơ chế, khơi thông mô hình để phát huy mọi nguồn lực. Nguồn lực ở đây là nhân lực, vật lực và tài lực của Nhà nước và trong Nhân dân. Đặc biệt ở nguồn lực Nhân dân, TPHCM có lợi thế rất lớn khi có nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và đây là nguồn trí tuệ vô cùng quan trọng để thực hiện thành công 7 chương trình mà TP đề ra. Do vậy, lãnh đạo TP kêu gọi toàn Đảng bộ TP phải tập trung, quyết liệt tổ chức thực hiện thật tốt các quy chế, chương trình hành động của Thành ủy, cùng với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ.

Các tin khác