7 tháng: Chi ngân sách nhà nước tăng 15%

Theo tin từ Bộ Tài chính, trong khi thu ngân sách 7 tháng đầu năm giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2011 thì chi ngân sách lại tăng tới 15%.

Theo tin từ Bộ Tài chính, trong khi thu ngân sách 7 tháng đầu năm giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2011 thì chi ngân sách lại tăng tới 15%.

Cụ thể hơn, trong báo cáo về tình hình tài chính, ngân sách 7 tháng đầu năm, tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước tháng 7 ước là 81.260 tỷ đồng.

Lũy kế bảy tháng năm 2012, tổng chi ngân sách là 498.160 tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2011.

Theo Bộ Tài chính, việc này nhằm đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính, chi trả nợ, chi cải cách tiền lương và có tính chất tiền lương, an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngoài ra, tính đến hết tháng 7, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước giải ngân ước đạt khoảng 50,7% dự toán, vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt 36,7% kế hoạch.

Về thu ngân sách, theo Bộ Tài chính, trong tháng 7, tổng thu ước đạt hơn 49.260 tỷ đồng, tăng khoảng 1.960 tỷ đồng so với tháng trước đó. Tuy nhiên, nếu tính cả 7 tháng, tổng thu ngân sách đạt 393.500 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2011; trong đó thu nội địa giảm 1,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng giảm 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, về việc thực hiện tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân, tính tới hết tháng 7-2012, cơ quan chức năng đã thực hiện gia hạn số thuế giá trị gia tăng phải nộp của các tháng 4, 5 và 6-2012 cho khoảng hơn 208.000 lượt doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế gia hạn xấp xỉ 10.000 tỷ đồng.

Đối với  thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã giải quyết gia hạn nợ thuế cho khoảng 8.260 doanh nghiệp, với tổng số thuế được gia hạn là hơn 347 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng đã thực hiện việc miễn thuế môn bài năm 2012 cho hơn 40.000 hộ đánh bắt hải sản và làm muối với với tổng số tiền thuế khoảng 10,6 tỷ đồng.

Các tin khác