Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM: Nhập nhèm ăn chia

(ĐTTCO) - (SGGP).- Trước kết luận của Thanh tra Sở Y tế TPHCM về những sai phạm trong chi tiêu nội bộ, xã hội hóa đặt máy, ngày 28-7, bà Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc Bệnh viện (BV) Tai Mũi Họng TPHCM, cho rằng đang “rút” kinh nghiệm. Tuy nhiên, bà Thủy nói những sai phạm đã phát sinh từ trước khi bà về làm giám đốc (năm 2013).

(ĐTTCO) - (SGGP).- Trước kết luận của Thanh tra Sở Y tế TPHCM về những sai phạm trong chi tiêu nội bộ, xã hội hóa đặt máy, ngày 28-7, bà Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc Bệnh viện (BV) Tai Mũi Họng TPHCM, cho rằng đang “rút” kinh nghiệm. Tuy nhiên, bà Thủy nói những sai phạm đã phát sinh từ trước khi bà về làm giám đốc (năm 2013).

 
Bà Thủy cho biết, việc liên kết đặt máy đã thực hiện từ năm 2010 và phần vốn góp là của cán bộ nhân viên BV. Đến nay, máy CT.Scanner đã được hoàn vốn. Tuy nhiên, trong đề án xin đặt máy không nêu rõ sau khi hoàn vốn thì sẽ xử lý thế nào (!?). Riêng chi trả công cho nhân viên nhà thuốc sai quy định 1,2 tỷ đồng là do có sự thay đổi về cách tính thuế nên dẫn đến có sự chênh lệch. “Quy chế chi tiêu nội bộ đã có từ trước và đến nay vẫn cứ vận hành như vậy. Nhưng sau thanh tra sẽ chấn chỉnh lại”, bà Thủy nói.

Trước đó, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã có kết luận nội dung thanh tra toàn diện hoạt động của BV Tai Mũi Họng TPHCM trong những năm qua. Theo đó, BV đã mắc phải những khuyết điểm trong công tác tài chính - kế toán như các bản kê khai tài sản, thu nhập và giải trình sự biến động của tài sản, thu nhập chưa ghi cụ thể nội dung tổng thu nhập trong năm. Thực hiện chi trả tiền công cho nhân viên từ hoạt động dịch vụ bằng tiền mặt; tiền bán sổ khám bệnh không nộp hàng ngày mà một tháng mới nộp là không đúng với quy định.

Đồng thời BV chi tiền công cho bộ phận trực tiếp và bộ phận gián tiếp nhà thuốc không đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng (trong đó bộ phận gián tiếp là hơn 220 triệu đồng, bộ phận trực tiếp là hơn 1 tỷ đồng)… Về công tác xã hội hóa, BV đã liên kết đặt máy CT.Scanner 16 lát cắt, phân chia lợi nhuận cho đối tác 70%, BV chỉ 30% là chưa phù hợp…

Mặc dù bà Trần Phan Chung Thủy cho rằng những sai phạm của BV nảy sinh từ trước khi bà về làm giám đốc (năm 2013), nhưng kết luận của Sở Y tế chỉ rõ trách nhiệm thuộc về Giám đốc BV hiện tại và ông Nguyễn Minh Sơn, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán của BV… Do đó, yêu cầu BV tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, khắc phục các thiếu sót, thu hồi tiền chi sai và bổ sung vào nguồn kinh phí cho BV…

Các tin khác