BHXH TPHCM hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục thụ hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng

(ĐTTCO) - Ngày 12-7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM có hướng dẫn cụ thể đối với các doanh nghiệp về thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người chủ sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, theo gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ.  

Trong đó, BHXH hướng dẫn thủ tục cụ thể để doanh nghiệp và người lao động được: 1- tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; 2- giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; 3- hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; 4- xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn việc, ngừng việc.

BHXH TPHCM hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục thụ hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng ảnh 1Doanh nghiệp và người lao động mong được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ 

Doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tuyến

Theo đó, đối với việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4-2021 mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4-2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Thời gian tạm dừng là 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Đối với trường hợp đã giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất trong năm 2020, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Thủ tục cụ thể như sau: doanh nghiệp lập hồ sơ theo mẫu kèm danh sách người lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trong tháng, gửi cơ quan BHXH nơi đang quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính.

Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, thì trong vòng 4 ngày làm việc, cơ quan BHXH sẽ ban hành quyết định về việc tạm dừng đóng. Nếu không đủ điều kiện thì cơ quan BHXH trả lời cụ thể tới doanh nghiệp. Kết quả giải quyết được chuyển tới doanh nghiệp qua đường bưu điện.

Doanh nghiệp không phải làm hồ sơ

BHXH TPHCM cũng hướng dẫn thủ tục về giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng để người sử dụng lao động có thêm kinh phí hỗ trợ thực hiện phòng chống dịch Covid-19 cho NLĐ. Điều kiện là người sử dụng lao động đang tham gia bảo BHXH bắt buộc cho NLĐ (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân…). Thời gian 12 tháng tính từ ngày 1-7-2021 đến ngày 30-6-2022.

Trong thời gian này, người sử dụng lao động vẫn phải thực hiện đăng ký tham gia và đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật, nhưng áp dụng mức đóng bằng 0 đồng. Mọi chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian này vẫn được bảo đảm.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập không hưởng lương từ ngân sách thì khẩn trương liên hệ với cơ quan BHXH để thực hiện giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định.

Cơ quan BHXH sẽ thực hiện giảm mức đóng  vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0% (doanh nghiệp không phải làm hồ sơ) và gửi thông báo cho doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính.

BHXH TPHCM hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục thụ hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng ảnh 2Công nhân sản xuất tại Công ty TNHH SX-TM Tân Quang Minh. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Cơ quan BHXH chuyển tiền hỗ trợ qua tài khoản 

Thứ ba, đối với việc hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, doanh nghiệp cần lập hồ sơ theo mẫu, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với người lao động đã đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính.

Thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 2 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 Cơ quan BHXH thực hiện chuyển kinh phí cho đơn vị khi nhận được Quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động từ cơ quan LĐTB-XH.

Về thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động ngừng việc và danh sách lao động, doanh nghiệp cần lập danh sách người lao động theo mẫu quy định gửi cơ quan BHXH qua giao dịch điện tử, hoặc Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính. Thời hạn giải quyết thủ tục là không quá 2 ngày làm việc.

Để hạn chế việc làm lại hồ sơ, BHXH TPHCM đề nghị các doanh nghiệp có thể liên hệ với viên chức ngành BHXH quản lý thu để rà soát, đối chiếu các mẫu danh sách. Sau khi thống nhất dữ liệu, lập biểu mẫu theo quy định gửi cơ quan BHXH.

BHXH TPHCM đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng các hướng dẫn để kịp thời được hỗ trợ cho cả doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

ĐỌC NHIỀU NHẤT