BIDV sẽ cấp tín dụng cho DN Nhật Bản

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, BIDV sẽ cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản là khách hàng của Ngân hàng Johnan Shinkin Bank khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, BIDV sẽ cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản là khách hàng của Ngân hàng Johnan Shinkin Bank khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

 

Cụ thể, BIDV sẽ mở tài khoản thanh toán, cấp tín dụng và các dịch vụ khác như dịch vụ chi hộ, thanh toán lương cho các doanh nghiệp.

BIDV cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản trong việc tư vấn thông tin về môi trường kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, các quy định của pháp luật Việt Nam đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, về kế toán, thuế…

Johnan Shinkin là Ngân hàng lớn thứ hai trong hệ thống các ngân hàng hợp tác xã Shinkin Bank, với mạng lưới gồm 85 chi nhánh trên toàn Nhật Bản.

Johnan Shinkin Bank được thành lập từ năm 1945, hiện có tổng tài sản khoảng 38,9 tỷ USD, chuyên cung cấp sản phẩm dịch vụ bao gồm tiền gửi và cho vay, ngân hàng thương mại, thị trường tiền tệ và ngoại hối, chủ yếu phục cụ cư dân địa phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong.

Nhật Bản hiện là nước viện trợ ODA nhiều nhất cho Việt Nam và cũng là nước đầu tư FDI nhiều nhất, hiệu quả nhất với hơn 2.000 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 38 tỷ USD. Hiện nay Nhật Bản có hơn 2.000 doanh nghiệp, trong đó phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, BIDV tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các Ngân hàng Nhật Bản, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Nhật Bản có quan tâm đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Các tin khác