Biệt đội cứu ngư dân

Năm 2004, tàu SAR 412 được phân công nhiệm vụ cứu nạn hàng hải ở khu vực biển Đông. Qua hơn 12 năm hoạt động, con tàu đã thực hiện gần 100 chuyến cứu nạn, cứu sống 450 ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt cá trên biển Đông. Hầu hết tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển là vào thời điểm thời tiết trên biển xấu, sóng gió cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 9, thậm chí có chuyến bão biển cuồng nộ giật cấp 11, cấp 12, tàu SAR 412 vẫn vượt sóng ra khơi cứu ngư dân. Nhiều chuyến, SAR 412 nhận lệnh ra khu vực biển Hoàng Sa để cứu ngư dân gặp nạn, gặp nhiều tàu Trung Quốc cản mũi các thuyền viên tàu SAR 412 vẫn bình tĩnh, khôn khéo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(ĐTTCO) - "Biệt đội cứu ngư dân" là cách gọi trìu mến mà ngư dân miền Trung mỗi khi nhắc đến tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC).

Năm 2004, tàu SAR 412 được phân công nhiệm vụ cứu nạn hàng hải ở khu vực biển Đông. Qua hơn 12 năm hoạt động, con tàu đã thực hiện gần 100 chuyến cứu nạn, cứu sống 450 ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt cá trên biển Đông. Hầu hết tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển là vào thời điểm thời tiết trên biển xấu, sóng gió cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 9, thậm chí có chuyến bão biển cuồng nộ giật cấp 11, cấp 12, tàu SAR 412 vẫn vượt sóng ra khơi cứu ngư dân. Nhiều chuyến, SAR 412 nhận lệnh ra khu vực biển Hoàng Sa để cứu ngư dân gặp nạn, gặp nhiều tàu Trung Quốc cản mũi các thuyền viên tàu SAR 412 vẫn bình tĩnh, khôn khéo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thuyền trưởng Phan Xuân Sơn tâm sự, các tỉnh miền Trung có hàng ngàn tàu thuyền đánh cá lớn nhỏ hoạt động trên biển Đông nên rủi ro đến với bà con rất lớn. Tất cả chuyến cứu nạn của SAR 412 đều thành công, ngư dân được cứu sống. Bởi vậy, đối với ngư dân, thuyền viên tàu SAR 412 luôn là người bạn thân thương không bao giờ bỏ nhau lúc khó.

Với những thành tích đạt được, cuối năm 2015 thuyền trưởng tàu SAR 412 Phan Xuân Sơn được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3.

Biệt đội cứu ngư dân ảnh 1

 Các thuyền viên dùng xuồng cao su sang tàu cá gặp nạn
ở vùng biển Hoàng Sa để đưa nạn nhân về tàu.

Biệt đội cứu ngư dân ảnh 2

 Thuyền viên cắt tóc cho nhau lúc rảnh rỗi.

Biệt đội cứu ngư dân ảnh 3

Tàu SAR 412 chuẩn bị ra khơi cứu nạn.

 Các thuyền viên dùng xuồng cao su sang tàu cá gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa để đưa nạn nhân về tàu. Thuyền viên cắt tóc cho nhau lúc rảnh rỗi. Tàu SAR 412 chuẩn bị ra khơi cứu nạn. Sơ cứu ngư dân gặp nạn trước khi chuyển qua tàu SAR 412 đưa về đất liền. Tàu SAR 412 thường xuyên bị tàu của Trung Quốc vây hãm khi đi làm nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Thuyền trưởng Phan Xuân Sơn (áo trắng) trong một chuyến vượt biển cứu ngư dân gặp nạn. Tàu được trang bị những thiết bị y tế hiện đại, đảm bảo việc cấp cứu tại chỗ ngư dân gặp nạn bị thương nặng. Ngư dân Bùi Văn Hơi được đưa lên đất liền. Những ngư dân Quảng Ngãi được tàu SAR 412 cứu và đưa về đất liền an toàn.

 Sơ cứu ngư dân gặp nạn trước khi chuyển qua tàu SAR 412 đưa về đất liền.

 Các thuyền viên dùng xuồng cao su sang tàu cá gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa để đưa nạn nhân về tàu. Thuyền viên cắt tóc cho nhau lúc rảnh rỗi. Tàu SAR 412 chuẩn bị ra khơi cứu nạn. Sơ cứu ngư dân gặp nạn trước khi chuyển qua tàu SAR 412 đưa về đất liền. Tàu SAR 412 thường xuyên bị tàu của Trung Quốc vây hãm khi đi làm nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Thuyền trưởng Phan Xuân Sơn (áo trắng) trong một chuyến vượt biển cứu ngư dân gặp nạn. Tàu được trang bị những thiết bị y tế hiện đại, đảm bảo việc cấp cứu tại chỗ ngư dân gặp nạn bị thương nặng. Ngư dân Bùi Văn Hơi được đưa lên đất liền. Những ngư dân Quảng Ngãi được tàu SAR 412 cứu và đưa về đất liền an toàn.

 Tàu SAR 412 thường xuyên bị tàu của Trung Quốc vây hãm khi đi làm nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

 Các thuyền viên dùng xuồng cao su sang tàu cá gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa để đưa nạn nhân về tàu. Thuyền viên cắt tóc cho nhau lúc rảnh rỗi. Tàu SAR 412 chuẩn bị ra khơi cứu nạn. Sơ cứu ngư dân gặp nạn trước khi chuyển qua tàu SAR 412 đưa về đất liền. Tàu SAR 412 thường xuyên bị tàu của Trung Quốc vây hãm khi đi làm nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Thuyền trưởng Phan Xuân Sơn (áo trắng) trong một chuyến vượt biển cứu ngư dân gặp nạn. Tàu được trang bị những thiết bị y tế hiện đại, đảm bảo việc cấp cứu tại chỗ ngư dân gặp nạn bị thương nặng. Ngư dân Bùi Văn Hơi được đưa lên đất liền. Những ngư dân Quảng Ngãi được tàu SAR 412 cứu và đưa về đất liền an toàn.

Thuyền trưởng Phan Xuân Sơn (áo trắng)
trong một chuyến vượt biển cứu ngư dân gặp nạn.

 Các thuyền viên dùng xuồng cao su sang tàu cá gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa để đưa nạn nhân về tàu. Thuyền viên cắt tóc cho nhau lúc rảnh rỗi. Tàu SAR 412 chuẩn bị ra khơi cứu nạn. Sơ cứu ngư dân gặp nạn trước khi chuyển qua tàu SAR 412 đưa về đất liền. Tàu SAR 412 thường xuyên bị tàu của Trung Quốc vây hãm khi đi làm nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Thuyền trưởng Phan Xuân Sơn (áo trắng) trong một chuyến vượt biển cứu ngư dân gặp nạn. Tàu được trang bị những thiết bị y tế hiện đại, đảm bảo việc cấp cứu tại chỗ ngư dân gặp nạn bị thương nặng. Ngư dân Bùi Văn Hơi được đưa lên đất liền. Những ngư dân Quảng Ngãi được tàu SAR 412 cứu và đưa về đất liền an toàn.

Tàu được trang bị những thiết bị y tế hiện đại,
đảm bảo việc cấp cứu tại chỗ ngư dân gặp nạn bị thương nặng.

 Các thuyền viên dùng xuồng cao su sang tàu cá gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa để đưa nạn nhân về tàu. Thuyền viên cắt tóc cho nhau lúc rảnh rỗi. Tàu SAR 412 chuẩn bị ra khơi cứu nạn. Sơ cứu ngư dân gặp nạn trước khi chuyển qua tàu SAR 412 đưa về đất liền. Tàu SAR 412 thường xuyên bị tàu của Trung Quốc vây hãm khi đi làm nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Thuyền trưởng Phan Xuân Sơn (áo trắng) trong một chuyến vượt biển cứu ngư dân gặp nạn. Tàu được trang bị những thiết bị y tế hiện đại, đảm bảo việc cấp cứu tại chỗ ngư dân gặp nạn bị thương nặng. Ngư dân Bùi Văn Hơi được đưa lên đất liền. Những ngư dân Quảng Ngãi được tàu SAR 412 cứu và đưa về đất liền an toàn.

Ngư dân Bùi Văn Hơi được đưa lên đất liền.

 Các thuyền viên dùng xuồng cao su sang tàu cá gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa để đưa nạn nhân về tàu. Thuyền viên cắt tóc cho nhau lúc rảnh rỗi. Tàu SAR 412 chuẩn bị ra khơi cứu nạn. Sơ cứu ngư dân gặp nạn trước khi chuyển qua tàu SAR 412 đưa về đất liền. Tàu SAR 412 thường xuyên bị tàu của Trung Quốc vây hãm khi đi làm nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Thuyền trưởng Phan Xuân Sơn (áo trắng) trong một chuyến vượt biển cứu ngư dân gặp nạn. Tàu được trang bị những thiết bị y tế hiện đại, đảm bảo việc cấp cứu tại chỗ ngư dân gặp nạn bị thương nặng. Ngư dân Bùi Văn Hơi được đưa lên đất liền. Những ngư dân Quảng Ngãi được tàu SAR 412 cứu và đưa về đất liền an toàn.

Những ngư dân Quảng Ngãi được tàu SAR 412 cứu và đưa về đất liền an toàn.

Các tin khác