Chấm điểm tín dụng cá nhân để làm 'sạch' mảng vay tiêu dùng

(ĐTTCO) - Trong các cuộc họp bàn tìm giải pháp xử lý nợ xấu tăng mạnh do nạn bùng nợ, có ý kiến gợi lại vấn đề quy định giới hạn trần lãi suất cho vay đối với hình thức vay tiêu dùng của các công ty tài chính.

Các tin khác