Chính quyền đô thị TPHCM: Thành lập 4 TP vệ tinh

Thành phố sẽ nghiên cứu bổ sung thêm khu đô thị Tây Bắc, với diện tích khoảng 6.000 ha đang được quy hoạch và kêu gọi đầu tư, khi đủ điều kiện.

Thành phố sẽ nghiên cứu bổ sung thêm khu đô thị Tây Bắc, với diện tích khoảng 6.000 ha đang được quy hoạch và kêu gọi đầu tư, khi đủ điều kiện.

UBND TPHCM vừa có báo cáo chuyên đề về các vấn đề liên quan đến mô hình chính quyền đô thị, trong đó nêu rõ những bất cập trong tổ chức và hoạt động của tổ chức chính quyền trên địa bàn thành phố hiện nay.

TPHCM tiếp tục đề xuất mô hình chính quyền theo định hướng: chính quyền cấp TPHCM được xây dựng theo mô hình chuỗi đô thị và có nhiều đô thị bên trong một đô thị. Bộ máy tổ chức được thiết kế theo đặc điểm địa bàn đô thị, bảo đảm chức năng nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của từng cộng đồng dân cư và lãnh thổ (tự nhiên, kết cấu hạ tầng…) không bị giới hạn về địa giới hành chính nhân tạo.

Tổ chức hai cấp chính quyền

Về tổng thể, chính quyền đô thị TPHCM có thể được tổ chức thành hai cấp chính quyền hoàn chỉnh (có HĐND và ủy ban hành chính), gồm: Cấp TPHCM và cấp thành phố vệ tinh (hay thành phố khu vực) trực thuộc TPHCM.

Theo mức độ đô thị hóa hiện nay, TPHCM hình thành và phát triển theo hướng chia thành ba địa bàn (đã đô thị hóa gồm 13 quận nội thành cũ, đang đô thị hóa gồm 6 quận và nông thôn gồm 3 huyện) với những yêu cầu khác nhau về mô hình quản lý.

4 thành phố vệ tinh Đông, Tây, Nam, Bắc

Thành phố Đông gồm quận 2, 9 và Thủ Đức, diện tích 211 km2, lấy khu đô thị mới Thủ Thiêm làm trung tâm. Chức năng kinh tế chính của khu này là phát triển các ngành dịch vụ cao cấp và công nghiệp kỹ thuật cao.

Thành phố Nam gồm quận 7, huyện Nhà Bè và điều chỉnh một phần diện tích của quận 8 (phần phía nam kênh Tẻ) và huyện Bình Chánh, diện tích 194 km2. Nòng cốt để phát triển khu này là khu đô thị Nam Sài Gòn, khu vực thị trấn Nhà Bè và đặc biệt là phát triển khu đô thị cảng Hiệp Phước. Cơ sở kinh tế để phát triển khu đô thị này là dịch vụ cảng, gắn liền với các loại hoạt động thương mại khác.

Thành phố Bắc gồm quận 12 và phần lớn huyện Hóc Môn, diện tích 149 km2. Chức năng kinh tế chính là phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp kỹ thuật cao, phát triển các khu dân cư phục vụ cho việc dãn dân, chỉnh trang đô thị khu vực quận Gò Vấp, Tân Bình.

Thành phố Tây gồm quận Bình Tân hiện nay cùng điều chỉnh một phần diện tích của quận 8 và một phần diện tích huyện Bình Chánh dựa trên ranh giới tự nhiên đang có. Diện tích khu đô thị này 191 km2. Khu này chủ yếu phát triển các ngành dịch vụ, khu công nghiệp và phát triển các khu dân cư nhằm tái bố trí dân cư từ các quận 6, 11, Tân Bình.

Bên cạnh bốn khu đô thị nêu trên, thành phố sẽ nghiên cứu bổ sung thêm khu đô thị Tây Bắc, với diện tích khoảng 6.000 ha đang được quy hoạch và kêu gọi đầu tư, khi đủ điều kiện.

Các tin khác