Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm

(ĐTTCO) - Kế hoạch mở rộng hàng hoạt các vòng xoay giao thông trọng điểm lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Lạt (Lâm Đồng) đang vào những ngày cao điểm. Việc mở rộng các điểm “nóng” thường xuyên bị ùn tắc cục bộ vào ngày cuối tuần, dịp lễ tết sẽ giúp giao thông Đà Lạt giảm tải đáng kể trong tương lai.
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 1
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 2
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 3
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 4
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 5
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 6
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 7
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 8
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 9
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 10
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 11
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 12
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 13
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 14
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 15
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 16
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 17
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 18
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 19
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 20
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 21
Đà Lạt gấp rút mở rộng hàng loạt nút giao thông trọng điểm ảnh 22

Các tin, bài viết khác