Đầu tư công - Việt Nam cần 2 triệu tỷ đồng

(ĐTTCO) - 2 triệu tỷ đồng cho đầu tư công là một khoản tiền lớn trong bối cảnh ngân sách Nhà nước vẫn đang còn khó khăn.

(ĐTTCO) - 2 triệu tỷ đồng cho đầu tư công là một khoản tiền lớn trong bối cảnh ngân sách Nhà nước vẫn đang còn khó khăn.

 

Với nhu cầu vốn lớn trong bối cảnh ngân sách khó khăn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu cắt giảm các công trình, dự án có mức độ ưu tiên thấp hơn để tập trung bố trí vốn cho một số dự án lớn, quan trọng, có tính chất vùng, liên vùng, có vai trò lan tỏa lớn như đường bộ cao tốc Bắc - Nam,..

Thông tin nêu tại bản kết luận chỉ đạo cuộc họp về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2017 của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, tổng mức kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 2 triệu tỷ đồng. Đây là một khoản tiền lớn trong bối cảnh ngân sách Nhà nước vẫn đang còn khó khăn.

Vì vậy, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo, đề xuất phương án sử dụng khoản tiền 10.000 tỷ đồng từ nguồn thu bán cổ phần sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp năm 2015 chưa sử dụng để bổ sung thêm nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch năm 2017.

Trong khi đó, theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, đến 15/9, tổng thu ngân sách Nhà nước mới chỉ đạt mức thấp 665.200 tỷ đồng (hoàn thành 65,6% dự toán), do ảnh hưởng giá dầu giảm và tác động của chuyển hướng thương mại, chuyển dịch cơ cấu hàng hóa nhập khẩu khi tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTAs) làm giảm nguồn thu ngân sách Trung ương.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước lên tới 819.400 tỷ đồng và số chi đầu tư phát triển ở mức 130.200 tỷ đồng, tỉ trọng chưa tới 16%.

Với kế hoạch trên, Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện điều chuyển, cơ cấu lại các nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 như: vốn nước ngoài, tiền thu từ xổ số kiến thiết của các địa phương để đưa vào cân đối ngân sách theo đúng quy định để giảm phần hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương.

Theo đó, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, tiếp tục rà soát danh mục công trình, dự án theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể - trong đó báo cáo rõ cơ chế đầu tư, bố trí vốn đối với các dự án quan trọng quốc gia thuộc các lĩnh vực giao thông đường bộ (nhất là đường cao tốc Bắc - Nam), đường thủy, đường sắt, đường hàng không; ứng phó biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn; các công trình có tính chất vùng, liên vùng; các dự án hạ tầng xã hội như y tế, giáo dục, thông tin truyền thông, khoa học công nghệ...

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao khẩn trương chủ động làm việc và thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính về số bội chi ngân sách địa phương; số vốn tăng thêm dành cho đầu tư công (nếu còn nguồn); việc sử dụng nguồn xổ số kiến thiết giai đoạn 2017-2020 cho các lĩnh vực: giao thông, thủy lợi và các lĩnh vực cấp thiết khác của địa phương.

Rà soát lại các nguyên tắc, tiêu chí và xác định thứ tự ưu tiên để phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 trong phạm vi tổng mức đầu tư nêu trên; cắt giảm các công trình, dự án có mức độ ưu tiên thấp hơn để tập trung bố trí vốn cho một số dự án lớn, quan trọng, có tính chất vùng, liên vùng, có vai trò lan tỏa lớn như: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển, đường tuần tra biên giới (phía giáp Tây Nam); chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu; biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn…

Các tin khác