Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nông nghiệp

(ĐTTCO)-Đến nay, Việt Nam đã tham gia và đang triển khai 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA), đồng thời tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại tự do mới với Israel, Canada.
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nông nghiệp

Về cơ bản, Việt Nam đã ký kết FTA với tất cả thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trọng điểm. Đây là yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh trên thế giới. Việc ký kết và triển khai các FTA đã tạo ra cơ hội lớn của xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.

Năm 2022, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động cũng như các tác động của biến đổi khí hậu, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam tiếp tục đạt kỷ lục mới 53,22 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm 2021. Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Chiến lược hợp tác quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030.

Chiến lược đề ra ba nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính, bao gồm chủ động hội nhập quốc tế, phát huy lợi thế tốt nhất của ngành nông nghiệp Việt Nam; tăng cường quan hệ đối tác, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam; tối ưu hóa việc huy động và sử dụng nguồn lực bên ngoài cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Các tin khác