Doanh nghiệp rủi ro cao không được tự in hóa đơn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm tránh việc doanh nghiệp gian lận trong kê khai hoàn thuế, gian lận thuế.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm tránh việc doanh nghiệp gian lận trong kê khai hoàn thuế, gian lận thuế.

Trong nội dung hóa đơn tự in, Nghị định bổ sung thêm một số quy định để tăng cường quản lý đối với các doanh nghiệp rủi ro cao.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; doanh nghiệp có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế, Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật về công nghệ thông tin thực hiện biện pháp giám sát, quản lý phù hợp nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật về hóa đơn.

Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế sẽ không được sử dụng hóa đơn tự in mà phải thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế có thời hạn.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2014.

Các tin khác