Được xây dựng công trình tạm trên đất trống

(ĐTTCO) - Sáng nay 7-7, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 20-6-2017 quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TPHCM.
Được xây dựng công trình tạm trên đất trống
Theo Quyết định 26, các trường hợp thuộc diện được cấp phép xây dựng có thời hạn theo từng quy mô như sau: Nhà ở riêng lẻ nằm trong quy hoạch hoặc nhà ở sẵn nằm trong phần đất dành cho đường giao thông, được phép sửa chữa, cải tạo theo quy mô hiện trạng nhà cũ hoặc xây dựng lại với quy mô không quá 3 tầng. 
Nhà ở riêng lẻ nằm tại khu vực đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư mà hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng và sử dụng ổn định trước ngày 1-7-2006 sẽ được phép cấp giấy tạm thời. 
Trong đó, nếu căn nhà tồn tại trước thời điểm đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 được phê duyệt được phép sửa chữa, cải tạo theo quy mô hiện trạng nhà cũ hoặc xây dựng lại với quy mô tối đa không quá 3 tầng. Nếu tồn tại sau đó chỉ được sửa chữa, cải tạo. 
Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ có sẵn nằm trong khu vực quy hoạch thực hiện các dự án đường sắt đô thị mà vi phạm ranh hướng tuyến và hành lang an toàn đường sắt không được phép xây dựng nhưng được cải tạo, gia cố theo hiện trạng căn nhà. 
Đối với công trình, nhà ở có sẵn nằm trong khu vực hành lang bảo vệ cầu, không được phép xây dựng mới làm tăng quy mô diện tích, kết cấu công trình mà chỉ được phép sửa chữa, cải tạo.
Ngoài ra theo Văn bản 3818 ngày 20-6-2017, UBND TPHCM cũng đã đồng ý với Tờ trình 7264 ngày 25-5-2017 của Sở Xây dựng. Theo đó, giao UBND quận- huyện căn cứ tình hình thực tế địa phương để giải quyết cho các tổ chức/cá nhân sử dụng đất được xây dựng các công trình nhằm phục vụ sinh hoạt cộng đồng ngoài trời, không có mái che (bao gồm căn tin, nhà vệ sinh, phòng thay đồ) quy mô 1 tầng, mật độ xây dựng không quá 5%, không vi phạm an toàn bờ sông, kênh… và cam kết tháo dỡ vô điều kiện khi cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện quy hoạch. 

Các tin khác