Giải ngân vốn ODA 2 tháng ước 120 triệu USD

Dẫn số liệu công bố tháng 1, ước số vốn ODA giải ngân tính riêng trong tháng 2 chỉ đạt khoảng 20 triệu USD.

Dẫn số liệu công bố tháng 1, ước số vốn ODA giải ngân tính riêng trong tháng 2 chỉ đạt khoảng 20 triệu USD.

Theo báo cáo từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2013, vốn ODA giải ngân ước đạt 120 triệu USD, đạt khoảng 2,6% kế hoạch. Trong đó, vốn vay khoảng 105 triệu USD và viện trợ không hoàn lại khoảng 15 triệu USD.

Dẫn số liệu trước đó cho thấy, tính riêng trong tháng 1, vốn ODA giải ngân ước đạt 100 triệu USD. Như vậy, trong tháng 2 do trùng với thời điểm là tháng Tết Nguyên đán nên giải ngân vốn ODA cũng đạt thấp, ước khoảng 20 triệu USD.

Trong cả năm 2012, lượng vốn ODA được giải ngân ước đạt trên 3,6 tỷ USD, cao kỷ lục từ trước đến nay. Trong khi đó, vốn cam kết năm 2012 đạt 7,3 tỷ USD (cam kết cho năm 2013 đạt gần 6,5 tỷ USD).

Số liệu từ Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng cho thấy, trong 2 tháng đầu năm nay, vốn đầu t­­ư trực tiếp nư­­ớc ngoài FDI thực hiện ước đạt 1,050 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2012.

Các tin khác