Góc nhìn chuyên gia: Bài toán nhà ở xã hội, nhìn từ giải pháp Liu Thai Ke

(ĐTTCO)- Bài toán nhà ở xã hội, nhìn từ giải pháp Liu Thai Ke. Đây chính là tiêu điểm trong Bản tin Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia của Báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. 

Các tin khác